Общи условия

www.Говедовъд.ею – е Информационен сайт за говедовъдите

Съдържанието на уеб сайта www.Говедовъд.ею е предназначено да предоставя информация до неограничен кръг лица (Потребители).

Достъпът до този сайт е изцяло безплатен. Всички разноски, свързани с осъществяването на свързаност към Интернет, са за сметка на Потребителя.

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

“УСЛУГА/И” на сайта включват:

Достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

Всеки потребител има право свободно да преглежда, използва и разпространява информацията от този сайт, като задължително информациите се използват без смислова редакторска намеса.

Информационият сайт „Говедовъд.ею” се посочва като източник, а към информацията се добавя активен линк към www.Говедовъд.ею  като първоизточник.

Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всяко нерегламентирано използване на информации, собственост на www.Говедовъд.ею   представлява закононарушение в съответствие с действащото българско законодателство.

Говедовъд.ею  се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация.

www.Говедовъд.ею  прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват пропуски, базиращи се на неточно  подадена информация от трети страни

Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 12.08.2016 г.

Говедовъд.ею