Си Ар Ай България ООД
  Компания за  репродукция   и изкуствено осеменяване

За нас е чест да Ви представим новия индекс за генетична оценка за Холщайн –  Идеалният търговски индекс за крави  ICC$ (Ideal Commercial Cow Index), който е специално разработен за по-голяма рентабилност и ефективност на фермата. Той концентрира съвременните икономически показатели, влияещи най-силно върху печалбата. Създаден е  въз основа на дългогодишни проучвания на генетични и средови фактори, така че  задоволи най-пълно специфичните изисквания на всеки фермер.

ICC$ се състои от пет лесни за използване подиндекси, които помагат да се стесни генетичния фокус. Тези подиндекси  дават възможност за:

  • акцентиране върху признаците за висока продуктивност;
  • акцентиране върху признаците на заплодяемост;
  • конверсията на фураж към мляко;
  • конструкция на тялото;
  • конструкция на вимето;
  • активност и скорост на доене.

Използването на ICC$ ще промени тенденцията за увеличаване на ръста чрез непряк подбор и ще увеличи селекцията  за подобрение ефективността на усвояемост на фуража.

ICC$ е индекс за печалба, показващ най-добрите (фермерски) крави. С ICC$ имаме възможност за бърз отговор на възникващите нови генетични тенденции и добавяне на нови черти на икономическо въздействие.

Освен това, ние ще сме в състояние да отговорим по-добре на променящия се икономически климат и динамична среда, пред която е изправена световната млечната промишленост.

ICC$ е подробно ревизирана и потвърдена от генетици по млечно говедовъдство заедно с професори от различни институти, работещи по проблемите на оползотворяемостта на фуражите.

ICC$ оценяването e налично за всички холщайнски бикове с публикувани оценки в US генетичните бази.

Това е една чудесна възможност CRI отново да се отличи от другите в бранша с разработването на нова оценъчна система, която производителите искат.

Пет „лесни за използване” подиндекси на ICC$

Повече по темата може да намерите на :http://www.cribulgaria.bg/

%d0%b7%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%be-%d0%b8%d0%b2
Автор: зооинж. Здравко Иванов