НСГБ – становище във връзка с разпределението на допълнителни средства за подпомагане на животновъдите

0

logoНационален  Съюз  на Говедовъдите в България  

Във връзка с разпределението на 5.8 млн.евро отпуснати на България от ЕС за подкрепата на животновъдите и още толкова отпуснати от нашето правителство. В тази връзка се получи информация относно проект за разпределението на тези средства. НСГБ, като демократична организация направи своите предложения които се свеждат до следното.

Становище

От: Националния съюз на говедовъдите в България

Относно: получена от МЗХ  „Информация във връзка с подпомагането на животновъдния сектор чрез предоставяне на извънредна помощ и подпомагане de minimis на земеделските стопани отглеждащи крави, биволици, овце-майки и кози-майки“.

    Структурите по места на НСГБ-в Карнобат, Търговище, Сливен, Пловдив и др. след като се запознаха с информацията , изпратиха своите  въпроси, виждания и предложения, които се свеждат до следното:

      Отново ни се поднася за съгласуване на документ в последният момент. Най-лошото е, че този път реалните животновъди въобще няма да се възползват от помощта.Все пак трябва да се знае,че фермерите от НСГБ произвеждат 60% от „бялото мляко” на България и демократичното правило е най-напред да се чуе мнозинството без да се ограничава.

      От началото на годината слушаме непрекъснато, че разпределението на всякакви помощи ще бъдат разпределяни справедливо.В самия Регламент (ЕС) № 1308/2013 пише- Предвидените   обичайни мерки изглеждат недостатъчни, както и с цел да се намери решение, ако цените продължат да намаляват и смущенията на пазара се задълбочат, е особено важно да се предостави помощ на млекопроизводителите и на земеделските стопани от други сектори на животновъдството в Съюза, засегнати от смущенията на пазара, които сериозно са отслабили рентабилността и ликвидността. От МЗХ непрекъснато се афишираше, че разпределението на средствата ще стане ,чрез обективни и недискриминационни критерии. Също така се каза, че тези които няма да могат да бъдат подпомогнати по схемите съобразени с Регламентите ,също няма да бъдат забравени. Информацията която ни се поднесе сега, пише съвсем друго.

     Съгласно изискванията на Регламент № 2016/1613, мерките трябва да са в подкрепа на земеделските стопани в секторите на животновъдството, които се ангажират с една или повече от следните дейности, насочени към стимулиране на икономическата устойчивост на техните стопанства и допринасящи за стабилизирането на пазара- това могат да го направят само средните и големи ферми защото те спазват правилата на бизнеса и законодателството.

а) Намаляване на производството извън намалението, предвидено в Делегиран регламент (ЕС) 2016/1612 (1), или неувеличаване на производството; тази схема интересно защо не е включена в подпомагането. Именно тук основните производители на мляко щяха да бъдат отчасти компенсирани за големите икономически загуби , които търпят нашите фермери през тази година
Кризата в сектор мляко която и продължава , освен ниските изкупни цени на млякото имаше и периоди когато не се изкупуваше и се налагаше да се изхвърлят десетки тонове качествено мляко.
-Заболяването нодуларен дерматит донесе допълнителни разходи/които никак не са малки/ по отношение закупуването на препарати , извършване на мероприятия по дезинфекция и карантина. Успяхме да опазим животните в средните и големи ферми, докато се ликвидираха малки ферми, в които вероятно не е направено нищо по профилактиката/ с други думи не са вложени средства за това/
Последвалите две ваксинации допълнително намалиха до 30% млякото и то за един много продължителен период от време.
-Ембаргото изключително много затрудни реализацията на готова продукция, което оказа голямо негативно влияние на пазара за мляко.

Схемите които са включени за подпомагане

б) Дребно мащабно земеделие;
в) Прилагането на методи за екстензивно производство;
г) Прилагането на екологични и щадящи климата методи за производство;

  Тези схеми едва ли ще допринесат с нещо за увеличаване  продукцията в тези стопанства  и помощите ще бъдат приети и изразходвани като социални помощи. Пълен абсурд е твърдението,че тези стопанства са гръбнака на икономиката в селските райони. Дори да приемем, че трябва да стимулираме екстензивното животновъдство/което е също пълен абсурд, защото то си е на практика такова в по-голямата си част/ как ще стане това с 5дка на животинска единица. Също така пасища, ливади, мери се слагат под един знаменател. Нормално е ливадите да се отделят от пасищата и мерите, защото те на практика са земеделска земя от която може да се създаде земеделски продукт/сено/ което може да бъде продавано. Пасищата над 7 категория поглъщат най-много средства за облагородяването им и дават най-малко продукция. И не случайно в Закона е предвидено 30дк за животинска единица, а не пет както е заложено в схемите. По схемата за екологията отново имаме разминаване в ограничаване на необходимите площи на животно,което ще доведе до неспазване на азотния баланс за което са необходими минимум 10дк. По така предложените схеми се предвижда да бъде осигурено подпомагане за 266 201 крави и биволици общо и 924 397 овце-майки и кози-майки. Наистина ли в България се отглеждат толкова много животни без прилежаща земя? Ако това е вярно, значи има нещо генерално сбъркано в животновъдството ни. Нашите анализи показват,че големите и средни ферми няма да могат да се възползват от схемите ,а точно те произвеждат тези 500000т мляко които преработват предприятията. Логичен е въпроса да попитаме къде отива млякото на тези ферми които ще бъдат подпомогнати, става дума за над 600000т мляко /според статистиката/

Нашите предложения са:

 -Да бъде променено изискването от 5дка на животинска единица на 10дка;

 – За пасища над 7 категория -20дка;

 -Ливадите да бъдат извадени от пасища и мери.;

 -Да се вдигне максималния праг от 200 на 500 крави и до 1000 овце;

 -Подпомагането по „де минимис”-да отпадне и предвидените средства да се добавят към европейските.

       В един момент, когато всички световни анализатори по въпросите на млякото преди няколко дни на конференцията в Холандия прогнозират ръст на търсенето на мляко от 25% за следващите десет години и стигането на 123 кг консумация на мляко средно годишно от човек , ние отново се връщаме в миналото. Определено знаем,че в предложените схеми има и политически елемент, но все пак нека и истинските производители да се възползват от помощта защото те са тези, които регулират пазара, регулират цените и най-важното изхранват нашия народ. Благодарение на нашите фермери все още в магазинните мрежи консумираме 82% български млечни продукти.

  Уважаеми  господа, разчитаме на Вашата далновидност и промяна на предложения ни подход за подпомагане на животновъдите. Нека принципа на справедливост и стимулирането за запазване досегашното ниво на производство да бъдат водещи.

НСГБ

Свалете прикачения файл от тук : – Информация във връзка с подпомагането на животновъдния сектор чрез предоставяне на извънредна помощ

Говедовъд.ею

© 2016 Всички права запазени. Корекции по материала и публикуването му от чуждо име – се наказва по реда установен от ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА! Позоваването на www.Говедовъд.ЕЮ е задължително!

ОСТАВИ КОМЕНТАР