Решение на Управителния съвет на ДФЗ, съгласно Протокол 100 от 03.09.2016 г

0

 МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Д Ъ Р Ж А В Е Н Ф О Н Д „З Е М Е Д Е Л И Е”

Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 100

от 03.10.2016 г. Р Е Ш Е Н И Я :

1.1 Увеличава размера на подпомагане на пчелно семейство от „до 7 лв.“ на „до 11 лв.“ по схемата за предоставяне на минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните към 29.02.2016 г. по Наредба 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчели;

1.2 Увеличението на размера на подпомагане е в рамките на утвърдения от УС на ДФЗ бюджет по схемата – 4 379 000 лв.;

1.3 Подпомагат се пчелари, подали валидни заявления за кандидатстване в определения за прием срок от 8 до 26 септември 2016 г.

1.4 Приема изменение на Указания за предоставяне на помощта

2.1 Предоставя минимална помощ de minimis съгласно Регламент (ЕС) № 1408/2013 на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволици, и/или малакини, овце-майки и/или кози-майки в размер на 13 130 979 лв.;

2.2 На подпомагане подлежат земеделски стопани, които са заявили за подпомагане животни по поне една от схемите за обвързано с производството подпомагане или по схемата за преходна национална помощ за овце-майки или кози-майки за кампания 2016 г., които отглеждат в стопанствата си:

Ø Минимум 5 броя крави и/или юници и/или биволици и/или малакини, като максималният брой за подпомагане е не повече от 200 бр. за подпомагане (да имат заявени не повече от 10 декара постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили за подпомагане такива площи);

Ø Минимум 10 броя овце-майки и/или кози-майки, като максималният брой за подпомагане е не повече от 500 бр. за подпомагане (да имат заявени не повече от 10 декара постоянно затревени площи на животинска единица или да не са заявили за подпомагане такива площи);

2.2.1 Определя норматив за подпомагане в размер на 25 лв. за крава и/или юница и/или биволици и/или малакини;

2.2.2 Определя норматив за подпомагане в размер на 6 лв. за една овца-майка или коза-майка;

Свалете прикачения файл от тук :protokol_100_ot_03-10-2016_g

ОСТАВИ КОМЕНТАР