Важно за подмярка 4.1 – бюджет 237 млн. евро

0

Уважаеми говедовъди
Нашите приятели от ИнтелиАгро ни информират за следното:

В петък, 30 септември, в Държавен вестник беше обнародвана наредбата за изменения и допълнения на Наредба 9 от 2015 г., определяща условията и реда за кандидатстване по подмярка 4.1 от ПРСР 2014 – 2020, насочена към инвестиции в земеделските стопанства.
Целият текст може да видите приложено.

ВАЖНО!!! Всеки момент се очаква да бъде публикувана заповедта за прием на проекти по подмярка 4.1, който ще бъде обявен с начална дата 26 октомври 2016 и крайна дата 7 декември 2016. Бюджетът за приема ще е 237 млн. евро.

Важно е да се обърне внимание на следните по-съществени новости и изменения в наредбата по подмярка 4.1:

  1. Ще има нов калкулатор за изчисляване на допустимите конски сили за стопанството, който приравнява и ЖЕ (животински единици) към декари, но той още не е одобрен и окончателно приет от МЗХ.
  2. Освен орехите, изключени от приоритетните са и следните култури:
  3. зеленчукови: савойско зеле, брюкселско зеле, китайско зеле;
  4. овощни: бадеми, лешници;
  5. етерично-маслени и медицински: резене, левзея, чувен.
  6. Новият критерий за история и заетост на стопанствата ще се доказва със следните документи:
  7. Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за последните 3 години спрямо датата на подаване на заявление, заверена от кандидата и НСИ
  8. Копие от годишни данъчни декларации за предходните 3 финансови години, заверени от съответната ТД на НАП.
  9. Инвестициите за напояване, като изцяло нова възможност, както и условията за кандидатстване с такива, са подробно описани в Наредбата за изменение, която виждате приложено.

Онези от вас, които ще кандидатстват в рамките на предстоящия прием по подмярка 4.1, е  необходимо да се пререгистрират по Наредба 3 за новата стопанска година, за да подадат проекта с новите анкетни карти.

За всякакви въпроси и при нужда от съдействие за подготовката и окомплектоването на вашето проектно предложение, можете да потърсите нашите партньори от ИнтелиАгро на следните координати:
(+359) 899 911 597; office@inteliagro.bg; гр. София, ул. “Любен Каравелов” 71

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Свалете прикачения файл от тук Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9

ЗАПОВЕД
РД-09-755/04.10.2016

На основание чл.35, ал.1.,2 и 3 от Наредба №9 от 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 “Инвестиции в земеделските стопанства” от мярка 4 “Инвестиции в материални активи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. ( ДВ. бр.22 от 2015 г. ), наричана по-накратко “Наредба №9 от 2015 г.” и доклад 99-9403/041016

Свалете прикачения файл от тук – Заповед_РД09_755

ОСТАВИ КОМЕНТАР