Виж за да повярваш – премиера на Холщайн асоциацията на Румъния

1
Уникален експеримент ще бъде направен в Румъния. Холщайн асоциацията за Румъния организира турне от 23 до 25 ноември, когато в присъствието на журналисти ще бъдат посетени четири говедовъдни стопанства. Посещението на фермите ще мине под мотото – виж за да повярваш. Целта е да се докаже,че румънското млечно говедовъдство също може да постигне съвършенство при отглеждането на крави и спокоино да се конкурира с водещите европейски ферми. Ще бъдат посетени следните топ румънски говедовъдни ферми:
Мари Агреску обработва 35 000 декара земя. В стопанството и се отглеждат 900 броя крави, 500 млади животни и 400 бичета за угояване. Доенето се извършва на три инсталации, карусел  с  40 места. Кравите се отглеждат в най-големия обор в Румъния – за 800 крави под един покрив.
Производство: 34,5 кг мляко /от  крава /на  ден, 10 800 литра за 305 дни, със средни стойности – 3.90% мазнини, белтъчини 3.25%,  соматични клетки 210,000, като цел броят им трябва да падне до  120,000 . 
Мари Агреску е в топ 3 на румънските износители на сурово мляко, като захранва най-вече млекопреработвателни предприятия в България. В селекцията на стадото се използват всички новости и се набляга най-вече на геномната селекция. Използват се холщайнски бици с произход от САЩ. През периода 2015 – 2016г се използват най-желаните бици с геномна оценка-De-Su BKM MCCUTCHEN 1174-ET, Cogent SUPERSHOT, View-Home MONTEREY-ET, Minnigan-Hills DAY-ET sau EDG AltaHUGH-ET .
Ferma Agroind Focsaniобработват се 11000 декара земя,от която – царевица за зърно 2500декара , царевичен силаж  1000декара, рапица  2000декари  и соя върху 1500декара. Пасища 700декара , люцерна 1500 декара  и пшеница 1150декара. Всичката обработваема земя се напоява. Брои на отглежданите животни: 450 млечни крави, 300 крави и 300 млади животни от породата Ангус.
Производство: 31.5 литра /от крава /на ден, 9400 литра (305), 3.70% мазнини, белтъчини 3.35% соматични клетки 330,000 цел 200,000 броя.
Agroind Focsani е най-старият партньор на Danone Group в Румъния (първите доставки на мляко датират от 1999 г. Използват се бици с произход САЩ и са върха на генетиката при Холщайн-River-Bridge Co-Op TROY-ET, Coyne-Farms JACEY CRI-ET, Co-Op Bosside MASSEY-ET, Ihg MONTANA-ET si Endco SUPERHERO-ET.
AGROCOMPLEX Lunca Pascaniобработваема  площ:. 40000декара – 38000 дка обработваема земя и 2000 декара пасища. Броя на отглежданите животни: 350 млечни крави, 300 млади животни и 250 мъжки телета насочва за угояване и 300 крави Шароле.
Производство: 30.0 кг / крава /на  ден, 9,100 кг за 305дни, 3.90% мазнини, 3,15 % протеин, 270,000 соматични клетки и цел  190,000.
Agrocomplex Meadow Pascani е една от най-модерните ферми в район Молдова като има и  големи инвестиции в  управление на оборския тор. Използвате бикове са водещи в Северна Америка.През  2015 – 2016 са O-Bee Manfred Justice (O-MAN)-ET, Robthom MOSCOW-ET, Jimtown Nicki NITRO si Ensenada Taboo PLANET-ET.
Panifcom IASIобработваема земя- 35000 декара, брои на кравите 650. Доенето е трикратно, отглеждат се и 400 млади животни. Производство: 36 кг / крава / на ден, 11000 кг за 305дни, 3.80% мазнини, 3.2% протеин, 180,000 соматични клетки, цел 120,000. 
Farm Panifcom Iasi е едно от най-прогресивните Холщайн стопанства в страната с цел  за производство на мляко, подобряване на вимето , подобряване , плодовитостта и продуктивността на животните.  Използват се  най-желаните бици от Северна Америка През 2015 – 2016 са използвани биците Edg RUBICON-ET, Mr Oak DELCO 57279-ET, Mr Mogul DRAMA 1435-ET, Cogent SUPERSHOT, Butz-Hill MEGASIRE-ET, River-Bridge Co-Op TROY-ET, Coyne-Farms JACEY CRI-ET, Mr Welcome Hill TANGO-ET, Ihg MONTANA-ET și Endco SUPERHERO-ET.

Участниците в тази обиколка  ще могат да наблюдават целия производствен процес в една от фермите, също така ще се запознаят и с всички записи които се правят по селекцията и организацията на производството.

Ние искаме всеки от присъстващите да се фокусира върху ефективността на HolsteinRo фермите,  да произвеждат повече мляко с високо качествоза пазара. Също така, ние искаме да се анализира и способността ни за производството от нас, сега или в близко бъдеще на здрави юници с отлична генетична стойност, казва Никосор  Шербан, председател на Асоциацията на животновъдите HolsteinRo.

Надяваме с в най-скоро време някоя от многоброините наши асоциации да организира такова посещение на контролирани от тях ферми.

говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

ОСТАВИ КОМЕНТАР