Добри новини за Румънските ФЕРМЕРИ!

0
Румъния подкрепя продължаването на директните плащания в земеделието. Освен това, нашата страна се застъпва за намаляване на съществуващите различия в заплащането на тези субсидии между държавите-членки на ЕС

– каза Министърът на земеделието Aхим Иримеску , който с новия държавен секретар в Министерството на земеделието Николина Тарвал, присъстваха на заседание на Съвета на ЕС по селско стопанство и рибарство в Брюксел, което се проведе на 14 -15 Ноември 2016 г.
achim-irimescuПо време на срещата на министрите на земеделието на страните членки на ЕС беше дебатирано и бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП). Точките с най-голям интерес за земеделските производители в Румъния, са:
• Продължаване на директните плащания за подпомагане доходите на земеделските производители (включително СЕПП) и процес на сближаване, за да се намалят различията между държавите-членки
• Продължаване на инвестициите в селското стопанство на селските райони и развитие на неземеделските райони на Румъния.
• привличане на млади хора в провинцията
• Механизми за пазарно адаптиране при криза.
• поддържане на общностния характер на ОСП и поддържането на адекватно ниво на финансиране от ЕС.
• запазване на двата стълба на настоящата ОСП с особен акцент върху продължаване на инвестициите в селските райони, селското стопанство и извън селското стопанство, научните изследвания и иновациите чрез национални програми за развитие на селските райони
Другите разгледани теми бяха фокусирани върху хуманното отношение към животните по време на транспорт, създаването на платформа за хуманно отношение към животните, използване на географските указания на земеделски продукти – въпрос повдигнат от делегацията на Гърция, а резултатите от Конференцията на министрите по отношение на нодуларния дерматит бяха представени от Българска делегация.
Румъния смята, че земеделските производители трябва да бъдат подкрепяни за да засилят позициите си в хранителната верига.

Видяхме по цялото протежение на кризисните периоди, че производителите са най-засегнати от нестабилността на пазарите. В този контекст е необходимо да се идентифицират най-скоро възможни решения за противодействие на нелоялността в Общността. Достъп на местните производители в супермаркетите и справедливо разпределение на доходите.

Допълни министър Иримеску.

Преди около месец, на 24-25 октомври 2016 г. на среща на Вишеградската група (3 + 4), която се проведе във Варшава, страната ни настоя за една и съща точка на ОСП и е много важно: поддържането на преки плащания – СЕПП (схема за единно плащане на площ) и след 2020 г.Също претендираме за увеличение процент на подкрепа с 20% за кооперациите, които искат да инвестират в обработка на земя и отглеждане на животни , като по този начин се насърчава сдружението и, следователно, колективните инвестиции стават интересни на членовете

– заключи министър Иримеску.

Източник:  Newsagro.ro

говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР