Ето какви са субсидите на румънските говедовъди

0

В разговори с колеги говедовъди, почти винаги сме стигали до въпроса, какви и колко са помощите, които получават техните  колеги от съседните страни. Обърнахме се с този въпрос към Асоциацията на животновъдите на Румъния, и ето какво ни отговориха те. 

Говедовъд.ею – Какви бяха субсидиите за изминалата година, които получиха румънските животновъди? И какви са очакванията за настоящият програмен период?

 – Все още нищо не е решено при нас за следващия програмен период. Също както и при вас текат разговори и обсъждане на схемите. Освен това имаме и негативно отношение от ЕК към нашите предложения,
защото се оказа, че през миналата година румънските говедовъди са получили най-големи субсидии в ЕС.
Все пак не трябва да се заблуждаваме, че така е за всички. Големите субсидии ги получиха фермерите които отглеждат крави за мляко и месо и отговарят на много условия, но пък които не можаха да покрият много от нашите фермери.
Стана така, че предвидените пари се дадоха на редуциран брой ферми /една трета от предвидените/, и така тези ферми –забележете, получиха по :
· 919 евро /за крава за мляко,
· 1 312 евро при месодайните крави
· и 297 евро/ за производство на биволско мляко.
Така, че ако се оправят някои допуснати грешки, нашите фермери от сектор мляко ще могат да получат най-малко по 250 евро на млечна крава, което не е никак малко и по този начин ще могат да се подкрепят още поне 200 000 бр. крави. Много от малките стопанства не получиха субсидия, защото имаше ограничение за минимум отглеждане на 10 крави. Сега дадоха помощ за малките фермери да си попълнят стопанствата до десет крави, но от определени породи, което е много добре за фермерите.

Говедовъд.ею – Как се справихте с кризата в сектор мляко?

 – Последната помощ от ЕС за кризата в сектор мляко все още не е раздадена, но има договорки, както повелява регламента, да бъде усвоена с национални средства и раздадена на фермите до 10 крави. За 2017 г се постигна да се намали броя на животните от 10 на пет крави и ако стопанина има до две животни, които отговарят на условията на плащане ще получи само за тях субсидия, и в райони с ограничени природни ресурси. В други райони се запазва минималния брои от десет крави, но ако между тях има пет крави отговарящи за субсидия те ще я получат. Така че, сега се върнахме към нормалното за нашата страна.

Говедовъд.ею – Какви са вашите нови виждания и промени за новият програмен период?

 – За 2017 г вероятно ще има промени в критериите за грантовете направени от МЗ и обсъдени с организациите. В момента тече диалога с ЕК. Ето и някои от предложенията:
За породи говеда за месо – ефективно отглеждане от 10 до 250 бр. крави, които трябва да отговарят на следните условия:

 • да са по млади от 12 г за кравите
 • и 6 години за биците.
 • Животните трябва да идентифицирани и регистрирани до 1.01.2017 г., животните трябва да се подържат в стопанството за период от шест месеца, а малките мъжки и женски и биковете най-малко осем месеца.
 • Трябва да имат документ удостоверяващ породата – допустими в списъка са породите – Абърдийн-Ангъс, Лимузен, Шароле, Галоуей, Highland, Aubrac, Wagyu, Херефорд, Blonde d’Aquitaine, Salers.
 • Също така животните трябва да са вписани в развъдните регистри.
  За крави за мляко изискванията са:
 • активен земеделски производител отглеждащ минимум 10бр. крави с изключение на планинските райони до 5 бр.,
 • трябва да има също договор за доставка на мляко с изкупвач за минимум от 6 месеца,
 • млечни крави да са на възраст до 10 години.
 • Ясно е, че животните трябва да са идентифицирани, регистрирани и записани в генеалогичните регистри на породите.
 • Помощта е конкретна – за тези които са под селекционен контрол и специална за тези които не са.
  Накрая все пак да уточним, че голямата сума помощи за крава получиха кравите кандидатстващи за конкретна помощ. Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР