ОТЧЕТ ЗЕМЕДЕЛИЕ, ноември 2014 – януари 2017 г

0

В последния си работен ден МЗХ публикува Отчет за извършеното през периода на управление на Министерството от екипа на министър Танева. Определено така трябва да бъди. Всеки да даде отчет за извършеното през дадения му мандат-на първо място да се види дали е оправдано доверието на избирателите, най-вече в частта дадени обещания. Да се отчете какво е свършено и направи самокритичен анализ на несвършеното, ако му стиска някой да си направи такъв. И накрая при добро желание да се подскаже на тези които ще заемат кабинетите в министерството кое е приоритетно и да се работи по него, за да не се започне изграждането на” пирамидите” отново от основите, както става обикновено. Иска ни се да си спестим стандартните думи преди да разгледаме основните точки по доклада и започнем с изказване поместено във фейсбук, което се отнася по принцип за много правителства: не помня министър с лоша статистика,всичко е прекрасно…а живеете ли по-добре,печелите ли от произведена и продадена продукция,ако са си свършили работата ще живеем по-богато,ще инвестираме в стопанствата…ама истината е че работеха само за тях си,налагат непрекъснати рестрикции за да угодят на еврочиновниците, без да се съобразяват с нашите и на пазара интереси, щастливи кокошки и…нещастни и бедни българи, това е резултата,схеми и кражби,кражби и схеми…и ще става по-зле бъдете сигурни …био …автохонни …млечни …месодайни, дано смогнете с производството и продажбите щот гледам /ще ми се/ опашка от германци на щанда за каракачански овце.

ПЛЮСОВЕ:

 Налице е трайно увеличение на инвестиционната активност в отрасъла. Данните за 2015 г. сочат значим ръст на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи – с 31,3% на годишна база – до 1 891,4 млн. лева, което ще допринесе за подобряване на ефективността и икономическите резултати в отрасъла през следващите години.

Земеделието е един от малкото сектори на българската икономика, който формира положително търговско салдо, като през 2015 г. то надхвърли 1 млрд. евро. През първите девет месеца на 2016 г. търговското салдо в сектора бележи ръст от 17,8% (до 876 млн. евро) на годишна база, като аграрният износ нараства със 7,9%, до близо 2,9 млрд. евро

През 2016 г. е налице нарастване на общия брой животни, отглеждани в страната, при всички основни категории, най-съществено при говедата – с 3,9% и козите – с 6,7% спрямо предходната година;

o Регистриран е ръст между 13% и 18% във всички заявени за подпомагане категории животни, най-голям при животните под селекционен контрол и то в условията на най-тежката финансова криза в животновъдството, особено при млечното направление.

През 2016 г. 27 държави (Германия няма схеми за обвързана подкрепа) в ЕС прилагат обвързана подкрепа, като България по абсолютна стойност на бюджета за този вид подпомагане, изпреварва страни като Португалия, Белгия, Словакия, Великобритания, Дания, Австрия, Нидерландия и други.

България е сред страните, които разпределят най-висок относителен дял от бюджета за директни плащания като обвързана подкрепа – 15%. и чувствителни сектори за страната.

БЪДЕЩЕ: – един от основните акценти в ПРСР е подпомагането на сектор „Животновъдство”.

Ø В програмата са предвидени редица мерки и схеми за подпомагане на животновъдите – Въведено е изцяло ново направлението за биологично животновъдство в мярка 11.

Ø Въпреки големия брой ферми, които не са достигнали минималните стандарти в сектора, е въведена мярка хуманно отношение към животните с бюджет 57 млн. евро. Това са средства за допълнителна подкрепа на животновъдството, насочена към най-уязвимите подсектори – ЕПЖ и ДПЖ.

Ø Продължена прилагането на направленията Пасторализъм, Опазване на застрашени от изчезване местни породи, Подпомагане в земи с ВПС от мярка 10 „Агроекология и климат“,

Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

Добавя се възможност за кандидатстване с говеда и биволици на възраст над 24 месеца в рамките на дейност „Осигуряване на свободна подова площ 10% над минималния стандарт“ в подмярка 14.1 „Плащания за хуманно отношение към животните в сектор ЕПЖ“. Предложено компенсаторно плащане: 42.71 евро за ЖЕ – за осигуряване на свободна подова площ (за говеда и биволици)

МИНУСИ– в Отчета няма споменати такива, независимо от това, че имаме намерението да анализираме именно това. В крайна смека, човека от фейсбук излезе праве и искаме не искаме трябва да се съобразяваме със социаалните мрежи.

Прилагаме на файл пълния текст на Отчета с препоръка внимателно да се прочете информацията относно получаваните субсидии в България и Европа.

Свалете  прикачения файл от тук: – Отчет земеделие – 11.2014 – 01.2017_

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР