Цената на млякото e положителна, но по различен начин

0

Националната асоциация на датските производители на мляко (LDM) наскоро поръча на трима независими анализатори, да  оценят развитието на националните и европейски цени на млякото.след изпълнение на поръчката се проведе обща дискусия. в панелна дискусия на селскостопанска изложба. Говедовъд.ею

Първият анализатор,за  който бе известно, че е предпазлив, но също така и много знаещ, очаква до голяма степен непроменени цени на мляко през годината с  потенциал  до около 0,37 евро / кг. Увеличението на цените се основава главно на увеличението на пазарната цена на мазнините, докато цената на протеина остава ниска. Анализаторът не вижда възможности за по-нататъшни увеличения от 0.37 EUR / кг, докато цената на протеин не се повишава. В допълнение, той е загрижен, че цената на протеина няма да се увеличи, докато интервенционните складове на Европейския съюз са пълни. Според него, единственият възможен сценарий би било да се промени това състояние- рязко увеличаване на износа към Китай. Като анализатор, той предпочита умерено увеличение на цените, което вероятно  ще доведе до следващо спад в цените, но не с много.

Вторият анализатор вижда добри възможности за по-големи увеличения на цените на суровото мляко до 0,44 евро / кг. Неговият аргумент за това е, че той очаква-първо покачващи се цени на концентриран фураж и освен това не  смята, че цена от 0.37 евро е достатъчна, за да се увеличи общото европейско производство на млечни продукти. Това предполага, че количеството мляко също ще намалее, тъй като някои производители на мляко ще спрат производството. Самата начална цена от над 0.37  EUR за кг. мляко е толкова привлекателна, че количеството на продукцията ще се увеличава. Поради тези причини, анализаторът вярва, че цената ще продължи да се увеличава до ниво от около 0,44 евро / кг. Въз основа на дълга на производителите на мляко през изминалата година, той също така прогнозира, че цената от 0.44 EUR ще продължи по-дълго, може би в продължение на няколко години.

Третият анализаторът разгледа всички динамики на цените на база време-зависими от цикъла (Кондратиев цикъла). Неговите изчисления се основават на развитието на последните 100 години и показват, че цената на млякото варира в 45-месечен цикъл. Според тези изчисления, цените ще продължат да се качват до края на 2017 г., но 2018 ще се върнат назад. Точните цифри за скок на цените анализатора не даде, но  цена от 0,44 евро или дори 0.46 по неговото мнение е достижима. Лошото е, че след понижението на цените отново ще има колапс поради рязкото падане на цените.  

Kjartan Поулсен, Национална асоциация на датските производители на мляко

Говедовъд.ею

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР