Още за писмото от земеделците до управляващите държавата

0

Националния съюз на говедовъдите в България по покана на Асоциацията на земеделските производители в България взе участие в Петата национална среща на земеделските производители.НСГБ бе представен от Председателя Димитър Зоров, Съпредседателя – Рангел Матански и още няколко фермера. По време на срещата с генералния директор на дирекция „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК Йежи Плева Димитър Зоров направи предложения отнасящи се до следното: премахване на референтната дата за говеда-2009г., обвързаното подпомагане да бъде на предадена продукция и Последното направено предложение бе във връзка с това площите да започнат да се наторяват с оборска животинска тор. Това са мерки, щадящи климата, които ще спестят емисии и ще допринесат за производството на по-чисти храни. 

Последния ден на срещата представители на 11 земеделски и преработвателни браншови организации, изразиха силна тревога от липсата на политика и на приемственост в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). Общата позиция е адресирана до президента, служебния министър-председател и служебния министър на земеделието и бе подписана по време на провелата се Пета Национална среща на земеделските производители.

НСГБ връчи Поздравителен адрес на АЗПБ.

Говедовъд.ею

ДО: Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО: ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО: ПРОФ. ХРИСТО БОЗУКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЪРЖАВНИЦИ,
Бихме искали да Ви инфoрмираме, че на 8 и 9 февруари 2017г. се проведе Пета Национална среща на земеделските производители в България, организирана от Асоциация на земеделските производители в България. На срещата присъстваха над 600 земеделски производители от всички сектори, с които отбелязахме 10 годишнината от членството на България в ЕС и заедно поставихме начало на дебата за Общата селскостопанска политика след 2020г. Обръщаме внимание, че официален гост на срещата бе г-н Йежи Плева – генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ към Европейската Комисия. Присъствието на г-н Плева е знаково и висока чест за земеделската общност в страната, тъй като за първи път в България идва генерален директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“. Посланието, с което изпратихме г-н Плева е, че земеделската общност в България е готова активно да работи и да отстоява националните интереси при определянето на Европейската политика за сектор земеделие. Настоящият момент е стратегически за нас, защото решенията, които предстои да бъдат взети ще предопределят развитието на сектора ни след 2020.
По време на форума представители на всички браншове от земеделския сектор изразиха силна тревога от липсата на политика на приемственост в Министерство на земеделието и храните (МЗХ). При индивидуалните срещи с ръководството на МЗХ с част от браншовите организации, проведени преди Пета Национална среща на земеделските производители в България, министърът се беше ангажирал да осигури стабилност и да не допусне сътресения в работата на МЗХ и Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ). За това очаквахме, че ще бъде запазен административният и експертен капацитет на структурите и на МЗХ, и на ДФЗ.
Действията на министъра от последните дни и намеренията му да продължи да освобождава ключови фигури от ръководството на МЗХ и ДФЗ предизивикват силно безпокойство сред нас. Те са източник на ексалиращо напрежение, тъй като се създава реална опасност за нарушаване на ефективния режим на работа на администрацията, особено пред прага на Кампания по директни плащания 2017, в период на изплащане на европейските плащания за предходната стопанска година и при многото проекти в ДФЗ, които очакват своето разглеждане, одобрение и разплащане.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА ДЪРЖАВНИЦИ,
С настоящото писмо показваме, че земеделската общност в България е обединена повече от всякога и няма да позволим популизмът от политическата сцена да се пренесе в сектора ни. Апелираме за реална приемственост, за гарантиране на стабилна администрация, за запазване на експертния капацитет на всички структурни нива в МЗХ и ДФЗ и за незабавно прекратяване на всякакви безцелни кадрови смени. Заявяваме своята категорична готовност да отстояваме стабилността и интересите на сектора ни. Национален интерес е да бъде съхранено постигнатото до тук както от нас земеделците и преработвателите, така и от администрацията и да продължим всички нормалната работа в стабилна и прогнозируема среда.

Асоциация на земеделските производители в България
Венцислав Върбанов, Председател на УС
Национална асоциация на зърнопроизводителите Светослав Русалов, Председател на УС
Национален съюз на говедовъдите в България Димитър Зоров, Председател на УС
Асоциация на свиневъдите в България Добрин Папазов, Председател на УС
Национална асоциация на животновъдите в България Бойко Синапов, Председател на УС
Българска Асоциация Биопродукти Албена Симеонова, Председател на УС
Съюз на оризопроизводителите в България Савина Влахова, Председател на УС
Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 Цветан Филев, Председател на УС
Национален браншови съюз на хлебари и сладкари Мариана Кукушева, Председател на УС
Съюз на българските мелничари Савина Влахова, Председател на УС
Асоциация на млекопреработвателите в България Димитър Зоров, Председател на УС

ОСТАВИ КОМЕНТАР