Втори тур на пътуващия семинар “За повече мляко – повече знания”

0
Пътуващ семинар “За повече мляко – повече знания ” ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Пътуващото „млечно турне” минаващо под надслов  „ За повече мляко – повече знания” завърши своя втори тур посещавайки градовете Велико Търново, Търговище и Русе. Най-радостното е, че лекциите се проведоха в пълни зали, а в Търговище колкото стола бяха заети в началото, толкова останаха заети и до края на лекциите. Осигурената перфектна организация от Професионалния център за обучение и компетентност „Америка за България” към Тракийски университет, изнесените на високо професионално ниво лекции от представителите на участващите фирми – Бонмикс, Блиц Алта, и Марпекс Агро  допринасят за качеството на обучението.

Накрая фермерите бяха запознати със структурите на животновъдните организации в България, обсъждаха се настоящи проблеми и се споделяха виждания за подобряване ситуацията в сектора. В Търговище имаше и малък празник, като от името на Националния съюз на говедовъдите в България и председателя Димитър Зоров, Изпълнителния Директор на НСГБ връчи Поздравителен адрес на селекционера  по говедовъдство в района Иванка Димитрова, грамота получи също и ферма Янкови за показана висока средна млечност за годината, с което се нарежда на седмо място в страната по този показател.

Всеки фермер имаше пълна свобода да изкаже своето мнение по дадените въпроси, да направи предложения и сподели опит. Че интереса е голям показва и големия брой запитвания, които имаме за датите и мястото на предстоящите срещи. Нещо повече, фермерите от района на Перник изпратиха писмо да посетим и тяхната област, което бе прието от организаторите.

Голям интерес представляваха за фермерите новите продукти на   Бонмикс, малките мандри на Блиц, новата селекция на Алта,  и продуктите на Марпекс.

Лекцията на представителя на Професионалния център, изнесена от Емил Митев лично аз я  слушам с интерес шест пъти и ако се спазва от фермерите това, което се изнася в нея, те няма да имат никакви проблеми не само при доенето.

НСГБ има за задача да организира фермерите да посетят лекциите, да получат повече знания, защото именно сега, при едни добри цени на млякото трябва да се и получават по-големи количества надоено мляко.

Гведовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР