Глоби за румънските фермери!

0

Глоби за животински отпадъци. Законопроекта е публикуван на 20 Февруари, 2017 год. на страницата на Министерство на земеделието на Румъния. Съгласно проекта ще има глоби за земеделските производители, които не са в съответствие с правилата за неутрализиране или съхранение на животинските отпадъци.

Животновъдите имат задължение да информират при смъртен случай на животно в рамките на 24 часа ветеринарните служби и местните власти.

ГЛОБИ ще се прилагат за следните нарушения:

а) при липса на уведомяване при умрели животни ветеринарния лекар  и местните власти. Глоба от 100 лей до 200 лей за отделните животни /една лея =0.43лева/.

б) за не вземането на мерки за съхранение на животински отпадъци от ферми или стопанства, за да се предотврати заболяване на хора, животни или замърсяване на околната среда. Глоба от 100 лей до 200 лей, ако обекта е за производство, съхранение, преработка или маркетинг на месо или други продукти от животински произход, глобата е от 500 лей до 1000 лей.

в) за  не спазването правилата за транспортиране ,обработка или съхраняването на животинските отпадъци съгласно ветеринарни и екологични изисквания, глобата е от 800 лей до 1200 лей.

г) изхвърлянето или съхраняването на животински отпадъци на места, различни от тези разрешени за тази цел, глобата е от 2000 лей до 4000 лей.

и) липсата на сключен договор или липса на собствени съоръжения за неутрализация на умряло животно, отпадъци от производството, съхранението, обработката или търговията с месо или други продукти от животински произход, глобата е от 1500 лей до 2500 лей. 
Глобите нарушителят трябва да плати веднага или в рамките на 48 часа след приключването на доклада. Санкциите се прилагат за лица, определени от Националната санитарна служба по ветеринарни въпроси и безопасност на храните, Министерството на околната среда, водите и горите, Министерство на земеделието и развитие на селските райони и Министерство на регионалното развитие и публична администрация.

Говедовад.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР