Успеха на немската генетика в говедовъдството на Германия и през 2016г е неоспорим. Освен постигнатата висока продуктивност по производствените показатели на говедата в страната, другият определящ фактор за генетичното израстване на една страна това е продажбата на разплодни животни и генетичен материал за други държави.
Федералната статистическа служба на Германия публикува данни за износ немска генетика – едър рогат добитък. Износът на разплодни говеда е увеличен от 114 201 а през 2015 гoд до 115 837 животни. При износа на сперма от говеда също се наблюдава увеличение от 4 918 431 до 4 963 200 дози.
В рамките на Европейския съюз в Холандия бяха продадени 9990 броя разплодни животни срещу 14 780бр през 2015 год.
Следващата държава възползвала се от немската генетика е Унгария с 7 810 бр. закупени женски животни, Италия с 7798 бр.(през 2015 год. са купени 5601 бр.), Полша с 4710 бр.(2015г- 5505.) и Белгия с 4218 (2015г- 10970.).
Равносметката: Общо 46 611 животни са били изнесени в ЕС (2015 год. – 55 555бр).
Турция е най-важната от третите страни закупили разплодни животни от Германия. През 2016 год. са закупени от Германия 29 368 бр. юници (срещу 22 207 през 2015 год.) На второ място е Ливан с 9814 бр. закупени животни (през 2015 год – 5688). Руската федерация е купила 7836 бр. юници (срещу 4601 бр. през 2015 год), следва Мароко със закупени 6848 бр. и Узбекистан с 4554 бр. животни. Сумата от износа в трети страни, е в размер на 69 226 животни (2015 год.- 58 646).
В областта на износа на сперма от говеда Турция отново е основната страна износител от Германия с 2 035 049 закупени дози (2015 год.- 1 695 455). Други важни износители са Австрия с 410 852 бр. закупени дози (2015 год.- 598 695) и Холандия с 257 967 (2015 год.- 215 764) дози. На четвърто място е Италия с 201 299 дози (2015 год. – 185 661). На пето място е Полша с 184 328 (2015 год.- 219 266) дози.
Стойността на продадените немски разплодни говеда възлиза според статистиците от Висбаден на 191 500 000 €.:източник ADR

От информацията може да се направят няколко извода:
-Немската генетика в говедовъдството отново е на върха в ЕО. Независимо, че Холандия ще трябва да намали броя на отглежданите крави, продължава да купува юници от Германия.
– Ясно е, че Турция има програма за генетичното израстване на стадата. Закупени са близо 30 000 юници, за тази година също има заявки. Скоро публикувахме за закупуването на 2400 бр месодайни юници от САЩ. Вноса на сперма е значителен – над 2милиона дози за една година.
-Австрия и Турция вероятно ще купуват готова генетика и ще се откажат от скъпата селекционна работа.
По този въпрос също трябва да се помисли и в България.
Говедовъд.ею

1 КОМЕНТАР

  1. Няма такова понятие Немска генетика – така наречените станции по изкуствено осеменяване в Германия закупуват основно бици от Америка за тяхното родно бикопроизводство и това е всяка година , а сама в някакъв начален стадий както напримерно Дания.
    Пример: бащата на бик номер 1 на СПЕРМЕКС – бикът BALIC e син на BOOKEM –
    бащата на бик номер 2 на СПЕМРЕКС – бикът COMMARE e син на MOGUL
    и т.н. да не давам примери и да ставам досадна

ОСТАВИ КОМЕНТАР