Наредба 3 – проблеми и в Румъния. Чобаните в бойна готовност

0

Румънските овцевъди разбраха в последния момент, че критериите за допустимост за участие в схемите за подпомагане тихомълком са променени и ще има само един критерий:

доказателството, че стопанството притежава минимум 35 овце и един коч.

Новината падна като гръм върху овчарите, особено за тези, които са инвестирали в генетиката .
“Чрез тази мярка, министерството не прие предложенията на двете федерации по овцевъдство на Румъния, овцете да имат сертификат за произход и да са вписани в родословната книга . Липсата на стимулиране, точни резултати, рискува да се премахнат най-важните дейности за подобряване на местните породи и може да се превърнем в държава-тип експериментални биологични форми за доставка на материали в развитите страни и да станем зоологическа градина”. – това са изказвания на развъдните организации.

Вчерашния ден бе кръстен ДЕН НА ПОЖАРА защото 100 овцевъди отидоха на среща с министъра и внесоха своите предложения:
-да се стимулират ферми в които се отглеждат минимум от 150 овце до 500 и от 60 и до 500 в планинските райони.
-възраст най-малко на една година, максимум осем години
-да има един квалитетен коч на 35 броя овце
-документ за платена такса на развъдните асоциации и издаден от тях сертификат
-100 дни срок за задържане.

Aргументи:

Това предизвикателство изисква от нас да се засили дейността чрез официален контрол на производството , за да се увеличи производителността на животните.
Организиране отглеждането на животни на съвременни принципи, темпови на развитие и индустриализация на овцевъдството.
програма за подобряване на породите може да доведе за периода 2017-2020, значително увеличение на популациите.
Знаейки как трудно се убеждават овчарите да изоставят традициите, наследени и предавани от поколение на поколение, може да се пристъпи към по-амбициозна програма за прилагане на мерки за насърчаване , чрез предоставяне на качествени женски животни и закупуване на високопродуктивни мъжки разплодни животни , регистрирани в племенната книга за породата,
въздействие
Разширяване на овцевъдството с индивиди от всички породи с високо продуктивно и репродуктивно въздействие;
Повишаване на жизнения стандарт на жителите и заетостта в селските райони, особено тези в неравностойно положение, в резултат на увеличаване на стадата от дребни преживни животни;
Ръстът на приходите от овцете, в резултат на по-добра организация и координация на икономическият и производствен процес и повишаване на производителността в животновъдните стопанства;
Тези предложения са предложени съвместно и с козевъдите.Аntena.ro

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР