Ден на отворените врати в Националната генетична лаборатория – 9.03.2017 г

0

Една инициатива на ИАСРЖ, която заслужава поздравление. Може би такива дни трябва да стават периодични и не само за Агенцията, а и за Институтите имащи отношение по животновъдството, защото много от фермерите не знаят с какви „екстри” по отношение на анализите разполага страната.
Т.н Генетична лаборатория наистина е придобивка за животновъдството ни. От тук обаче почва най-важното – ще успеем ли по най-правилния начин да използваме функциите на лабораторията на сто процента, в каква посока ще се насочат изследванията, защото цената на една проба никак не е ниска, ще може ли тази лаборатория да помогне с нещо на животновъдите.
Ако и възложим само контролни функции ефекта върху развитието ще е много малко, така че визията за използването ще бъде най-важната. В тази връзка не би било излишно да се проведе среща по тези въпроси – от една страна науката, от друга фермерите и от трета администрацията и обсъдят задачите на лабораторията. В противен случай ще доказваме бащинство или майчинство, което може да стане и по старите методи на кръвния анализ.
Това е скъпа техника, която трябва да се „изстиска” максимално в полза на фермерите и науката.
Говедовъд.ею

Чували сте за биковете за разплод, а искате ли да видите как се получава, паетира и замразява сперма от тях, която после се използва за осеменяване на животни в различни ферми в страната?

Каним ви в Националната генетична лаборатория на 9 март 2017 г. (четвъртък) от 10.00 до 14.00 часа. Тя се намира в сградата на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) в София на ул. Бистришко шосе № 26 (над магазин ИКЕА).

Тук ще имате възможност да видите как се извършват референтни ДНК анализи, как се изолира ДНК и как изглежда специализираната техника, която ползват специалистите – автоматизирана система за секвениране и фрагментен анализ на нуклеинови киселини, PCR Апарат, микроцентрофуга, настолна центрофуга за микроплаки, Вортекс, флуориметър и др.

Лабораторията е изградена със средства, осигурени от МЗХ като съфинансиране на проект „За Балкана и хората“ и е дълго очаквана от всички, които се занимават с опазване на националните генетични ресурси в животновъдството. Специалната апаратура, която е доставена в рамките на проекта, позволява да се изготвят генетични карти на местните породи, да се определят надеждни генетични маркери и служи за достоверно и научно обосновано определяне на породната принадлежност на международно ниво.

За повече информация: Яна Михайлова, ИАСРЖ – тел. 0887425916

Проектът „ЗА БАЛКАНА И ХОРАТА“ е финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и подкрепя усилията на гражданските организации, институциите и малкия и среден бизнес в девет Натура 2000 зони в България за икономическо развитие в хармония с устойчивото ползване на природните ресурси. Проектът стартира през септември 2012 г. и ще приключи август 2017 г. Носител e на наградата Натура 2000 на ЕК в категория „Социално-икономически ползи“ и включва 10 партньора от България и Швейцария – 9 неправителствени организации – пет български (Фондация за биологично земеделие Биоселена, Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, WWF България, Българско дружество за защита на птиците), четири швейцарски (Pro Натура / Приятели на Земята, REDD, BirdLife Швейцария и фондация SAVE), както и МЗХ, представени от ИАСРЖ. източник: ИАСРЖ

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР