Какви субсидии ще получат на 10.03.2017 год. румънските животновъди

6

Най-после и румънските животновъди се усмихнаха. Както му е реда и те минаха през протести, стачки, дори и барикадни действия имаше и то представете си за Наредбата с която се искаше да се намали броя на овчарските кучета и те да бъдат връзвани във фермата. Вече има Заповед за изплащане субсидиите на фермерите. Наистина на пръв поглед са много по-високи от нашите, но забележете: – при кравите под селекция получават, които са малко над 100 хил.броя, при месодайните говеда бройката е повече от скромна, колкото и за България.
Разглеждайки цифрите трябва да се знае, че в Румъния се отглеждат над 14 млн. овце и над 1 млн. и 100 хил. говеда. Румъния от една година влезе в топ 10 на ЕС по отношение броя на отглежданите крави. Прави впечатление и необяснимо защо е толкова малка субсидията за биволици, а също така и малкия брой субсидирани живатни при обвързаната подкрепа.
Помощта за произведено мляко, която им се дава, също е нова за нас, защото досега ни смъкваха от десет дола вода да ни се докаже, че не е възможна такава помощ. Интересно е каква е била дейността и какво се пише в отчетите на групата, която трябваше да контактува с румънските институции, след проведените няколко двустранни срещи. Вероятно всичко се е свело до опитване прекрасната румънска мамалига, шорич /свинските кожички/ и цуйката.

Говедовъд.ею

Окончателните суми на субсидии за животновъдите в Румъния за 2016г. бяха публикувани преди няколко дни. Земеделските производители ще получат субсидии за глава животно и обвързано производство между 10 март и 30.03.2017г Предполага се, че ще останат неизплатени суми само за проблемни производители.
Ето Размера на безвъзмездната помощ за 2016г на животно.

Обвързана подкрепа
Млекодайни животни /крави/: подпомагане – 732,87 евро /животно/ за година- допустими за плащане през 2016 – 111 205 броя крави.
Биволици186,74 евро /животно/ за година – допустими за плащане през 2016 год -7479 биволици.
Месодайни говеда – 690,61 евро /животно/ за година – допустими за плащане през 2016 – 15964 крави.
Обвързано с производството подпомагане ОВЦЕ /КОЗИ/ – 27,06 евро – допустими за плащане за 2016 год. –  1 034 487 бр. овце и кози.

Преходна национална ПОМОЩ за млекопроизводство – 19.2 евро /тон мляко/. Ще се плати за 1 350 000 т мляко.
Преходна национална помощ говеда – 92,45 евро /животно/. Помощ ще получат над 1 млн.крави.
Преходна национална помощ овце – 5,59 евро /животно/. Помощ ще получат 9 773 604 овце.
Въпреки, че тези суми ни се виждат високи румънските животновъди са недоволни защото през 2015 год. са получили повече субсидии:

производство на мляко: – 24 евро сега 19.2;
преходна помощ: – 97.40 евро за глава срещу 92.45 евро сега;
преходна помощ овце: – 5.95 евро срещу 5.59 евро сега;
обвързана подкрепа крави за мляко: – 826 евро сега 732 евро;
обвързана подкрепа месодайни крави: – 1221 евро срещу 690 евро сега; 

Говедовъд.ею

6 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР