Наредба 2 – затишие пред буря. На фокус от чл.1 до чл.10

3
В заглавието не внасяме никакъв „революционен” елемент или подстрекаване за модерните напоследък протести. Всъщност след внимателно прочитане на Наредбата, ще се разбере, че за да произвеждаш вече мляко, ще трябва да се отговаря на много условия и то винаги „подплатени „ с пари. Именно сега ще се види администрацията дали мисли за своите фермери и дали ще им помогни да влязат в „час” или гилотината ще стовари с всичка сила върху и без това останалите малко млечни ферми.
След като разгледаме Наредбата веднага ще изпратим писмо до БАБХ за разясняване на детайлите.
Всъщност такава Наредба трябва да има. Дори много се закъсня с излизането и. Съгласно Регламентите трябва да се произвежда чиста суровина и хората да получават здравословни храни. В крайна сметка сигурно ще има напрежение, но е факт, че Наредбата вече е публикувана и трябва да се изпълнява. За контролните органи това е много лесно, защото те получават пари за това. На обратния полюс са фермерите, те ще трябва пък да дават пари.
Първото нещо което трябва да се знае е, че отговорник за изпълнението на тази Наредба е БАБХ /във всичките и детайли/, а изпълнител е БОС.
БОС – това обаче не е бос на групировка или ферма а си е чисто и просто в 99% самият фермер.
“Бизнес оператор на храни” е физическо или юридическо лице, което отговаря за гарантиране на спазването на изискванията на законодателството в областта на хранителната верига в рамките на извършваната от него дейност.
Следващото което трябва да се знае и е много важно за фермерите – ферма първа и втора група вече няма. Това е минало и ако по-рано тези думи имаха някаква стойност сега те не означават нищо. Съгласно допълнителните разпоредби на Наредбата тези определения са в сила до минаване на официалната оценка, но на практика тя е приключила за всички ферми в които се отглеждат над 10 броя крави.
Съгласно чл.2 всеки нов производител на сурово мляко трябва да се регистрира в БАБХ и премине официалната оценка. Новото е, че всеки БОС, които спре да произвежда сурово краве мляко също трябва да извести БАБХ. Много важно е да се знае, че БАБХ създава и поддържа публичен списък в електронен вид на всички ферми за производство на сурово краве мляко, които са официално оценени, с изключение на тези стопанства, които произвеждат сурово краве мляко и млечни продукти за лична консумация, /изводите си правете сами/.
Чл. 4. Определя методиката за извършване на официалният контрол на фермата. Пробите от официалния контрол се изпращат за изпитване в независими акредитирани лаборатории на БАБХ, определени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ
Най-важното за фермерите, кой ще поеме „масрафа” по контрола, ни дава яснота Чл. 5. (1) Разходите за извършване на лабораторните анализи за официалната оценка на фермите за добив на сурово краве мляко са за сметка на БАБХ. Обаче всички проби, които се вземат и изследват при т.н „ поправителен” изпит
става дума за ферми които при първият официален контрол не са отговаряли на изискванията се заплащат от БОС /фермера/.
Чл. 6. (1) Пробите за целите на самоконтрола се вземат от пробовземачи, получили удостоверение за преминато обучение в БАБХ и вписани в списък, който е публикуван на интернет страницата на БАБХ.
това трябва да стане по най-бързия начин и по възможност с минимални такси или дори без такива.
4) Пробите се вземат по график, автоматично изготвен от ИИС. Взетите проби се предоставят за изпитване в независими акредитирани лаборатории, вписани в публичния регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството.
подчертаваме в червено, защото имаше и предложение тези проби да се изследват само в БАБХ, което щеше да внесе затруднение за всички.
Плащането отново се извършва от БОС.
Чл.7 до Чл.9 – се отнасят  за дейностите на лабораториите, като най-важното за фермерите е т.4) Пробите се вземат по график, автоматично изготвен от ИИС. Взетите проби се предоставят за изпитване в независими акредитирани лаборатории, вписани в публичния регистър по чл. 11е от Закона за животновъдството.
Коментара по Наредба 2 продължава.
Говедовъд.ею

3 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР