ПРОТЕСТ ЩЕ ИМА

0

Независимо от продължителните преговори вчера в МЗХ, не бе постигнато съгласие между двете страни – Министерство и животновъди. Пчеларите напуснаха удовлетворени срещата, като заявиха, че техните седем искания са уважени и предстой детайлизирането им и реализирането им. След  бурни дебати, дори и повишаване на тон се разбра, че това което искат животновъдите не може да се изпълни от МЗХ и им бе предложена нова среща на 22.03.2017 г. Животновъдите категорично отказаха и обявиха, че този ден отдавна е определен за протести, ако не им се изпълнят исканията. В края на своето изказване Бойко Синапов е заявил:

– “Протест ще има, ще дойдат хиляди. Хората са амбицирани много, притеснени са и в никакъв случай не става въпрос за политики. Нещата не могат да продължават повече така”.

Получихме също и писмо /което публикуваме/ от Обединени български животновъди във връзка с протеста.

Говедовъд.ею

ОБЕДИНЕНИ БЪЛГАРСКИ ЖИВОТНОВЪДИ

 Управителният съвет на  „ОБЖ” уведомява всички животновъди от страната, че протестът на животновъдите ще се състои утре сряда /22.03.2017 година/ от 11.00 часа пред Министерство на „Земеделието и храните”.

          Уведомяваме Ви, че на проведената работна среща в МЗХ вчера /понеделник/ 20.03.2017 година не бе постигнато исканото от нас  от МЗХ в подписаната декларация, а именно:

        1.Плащанията за животновъдите за кампания 2016 година не бяха получени по сметките им до исканата от нас  дата 20.03.2017 година.

       2.Заповедите на Министъра на МЗХ за спиране на приема за нови заявления по мярка 10 „Агроекология и Климати” и мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014г.-2020г., както и за разширяване на ангажиментите към този час все още не е отменена. На вчерашната среща беше обещано само, че Заповедта ще бъде отменена изцяло, а не променена както писаха някои медии в пространството.

     3.Бяха поискани официални отговори от страна на МЗХ и ДФЗ, защо по-голямата част от фермерите не са си получили по сметките сумите за необлагодетелствани райони- НР1 и НР2? До кога ще се прави това без обяснения и без официално уведомление.

     Колеги – животновъди и земеделци, утре Ви очакваме в 11.00 часа пред Министерство на „Земеделието и храните”.

С уважение:

/Управителен съвет на ОБЖ/

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР