Фермерите – БАБХ : “Рапорт даден – Рапорт приет”

0

Минава месец март – защо започваме така. Защото миналата година точно по това време избухна Нодуларният дерматит, наближава месец април – точно тогава преди няколко години избухна синия език, наближава месец май – най-благоприятния сезон за провеждане на профилактичните програми при животните.

Всичко това доведе до изпращане писмо от НСГБ до БАБХ с цел за подсещане, че дойде времето  за провеждане на мероприятията. В продължение на четири години фермерите правиха компромиси съгласявайки се с доводите на отговарящите, за това, че има обществени поръчки, техническо време по изготвяне на програмите, указанията и наредбите.

Сега обаче имаме дългогодишна Държавна профилактична програма за срок от три години и не би трябвало да има проблеми за реализирането и.

Че трябва да свикваме с ваксинациите това е факт. Дори на последното европейско съвещание по въпросите на синия език стана ясно, че поне още три години ще ваксинираме, а след това ще наблюдаваме нащрек какво се случва. Подобна е и ситуацията с Нодуларният дерматит. Нашите ветеринари се справиха най- добре на Балканите, в Гърция доскоро имаше огнища около Флорина и Игнатия. Подобна бе ситуацията в Сърбия и Македония. В писмото също се засягат два много важни въпроса, които не зависят от БАБХ, но поне би трябвало да направят проучване и се направят предложения, защото те ще са важни изключително много за доброто здраве на нашите животни. Става дума за така наречените доброволни профилактични програми и маститен тест на всички крави в България, като държавна помощ – това направиха чехите миналата година и резултатите – положителни разбира се. Искаме да кажем също, че на всяко изпратено писмо до БАБХ – независимо за лошо или хубаво винаги сме получавали отговор, за което им благодарим. Притесняваме се обаче от получения отговор на нашето писмо защото ни звучи малко като ”Рапорт даден – Рапорт приет”. На практика все още няма действия, дано това да е „мълчание” преди старта. Искаме да уверим ветеринарните власти и обществеността, че фермерите искат да знаят състоянието на стадата си по отношение на заболяванията, искат да запазят стадата си и произвеждат качествена продукция, а не да се нуждаят само от документи, които да им дават право да развиват дейността си.

Освен това животните са техни и това им е богатството и бизнеса, така че всеки който ще извършва нещо по фермите съгласно изискванията, да се съобразява с това – като отношение, качество на работа и заплащане.

Поместваме двете писма.

П.П. – Малко преди публикуването на горният материал прочетохме интервюто на д-р Чобанов в сайта Агрозона и разбрахме, че е стартирала ваксинацията срещу Син език и предстои почването на другите мероприятия по ДПП. Дано отново да няма напрежение при обществените поръчки защото рапортуващият е един, и губещия също един – фермера.

—————————————————————————————————————До Г-н Дамян Илиев

Директор на БАБХ
Гр.София

Уважаеми д-р Илиев

Националния съюз на говедовъдите в България и неговите фермери-говедовъди, са задължени в името на своя бизнес да Ви сезират за следното:
Изминалата 2016г бе изключително трудна за говедовъдите. Към ниските изкупни цени на произведеното мляко трябва да добавим и избухналото заболяване от Нодуларен дерматит на територията на Южна България, също така и ваксинациите против Син език. Всичко това бе съпроводено с голям стрес за животните,големи икономически загуби за фермерите/ понижена продуктивност, аборти и трудни заплождания, средства за дезинфектанти, карантина която носи също загуби и много други последствия/. В продължение на четири години изпълнението на Държавната профилактична програма бе съпътствано с хиляди „изпълнения” от рода-обществени поръчки, липса на ваксини или реактиви, проблем при договарянето с ПВЛ и други доводи, вследствие на което изпълнението на програмата се извършваше на „галоп” в края на годината , което при всички случай е водело до некачествено изпълнение на програмата. При затрудненията от подобен характер през миналата година, животновъдите отново направиха компромис в името да се осигури три годишна база за безпроблемно изпълнение на програмата и изчакаха да се решат всички тези проблеми. В крайна сметка отново те бяха потърпевшите- ваксинация против Син език в средата на лятото-при инструкции това да става до края на април, отнемане правото на ПВЛ да издават пътни листи 4. Някои наши фермери трябва да пътуват над 50 км за да си извадят такива. Независимо от политическата обстановка в страната ние настояваме да се вземат бързи мерки за организиране изпълнението на програмата съгласно НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПРОФИЛАКТИКА, НАДЗОР, КОНТРОЛ И ЛИКВИДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО ЖИВОТНИТЕ И ЗООНОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ 2016 – 2018. Доколкото имаме информация, БВС не е получил Индивидуалните планове за изпълнение от ПВЛ.

Вторият въпрос с които се обръщаме към Вас е, чрез Вашите експерти да внесете повече информация относно „Доброволните профилактични програми”, които се прилагат в много страни, като част от програмата се заплаща от Държавни помощи.

Третият въпрос е свързан с качеството на млякото в частта си-соматични клетки. Такава програма, чрез Държавна помощ се реализира в Чехия през 2016 г и бе приета за много подходяща от фермерите. Защото бе направена по правилата и в дадените срокове. Може ли и при нас да се реализира подобна програма.

Четвъртият ни въпрос е свързан с нерагламентирания внос на живи животни – от всички видове/без свине и кокошки/от Румъния. Всяко влизане на животни на територията на България е заплаха за здравето на животните и хората. Също така това оказва и влияние върху бизнеса на нашите животновъди.

Доктор Илиев, фермерите се обръщат към Вас, за осигуряване и провеждане на стройна организация на мероприятията залегнат в програмата за ДПП. Настояваме до края на юни тя да бъде завършена за да се избегнат и допълнителните негативи от горещото време. Предстои също и ваксинирането против Нодуларен дерматит, което също искаме да се извърши в срок и в благоприятните за това месеци.

Разчитаме на Вашия професионализъм и етичност към животновъдите.

Председател- Димитър Зоров

НСГБ

—————————————————————————————————————

НСГБ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР