Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните (от системата ADNS) за периода 24.02 – 03.03.2017 г.

0

Епизоотична обстановка в съседни страни

На територията на Р. Турция, в азиатската част на страната са регистрирани 46 ЕО на шап.
На територията на Гърция е регистрирано първично епизоотично огнище на заразен нодуларен дерматит по говедата.
На територията на Румъния са регистрирани: Нюкясълска болест, инфекциозна анемия по конете и високопатогенна инфлуенца по птиците.
Във Франция и Италия са остановени 519 ЕО на син език причинени от три серотипа- 01, 04 и 08.

Епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца H5N8 в Европа. От края на ноември 2017 до началото на март 2017 високопатогенната инфлуенца H5N8 по птиците се разпространи в цяла Европа. Досега не е имало такава мащабна и бързо разпространяваща се епизоотия на птичи грип. Основен източник на инфекция са дивите птици- засегнати са над 50 вида диви птици. Най-чести са случаите са при пеликани и лебеди, но има и няколко вида хищни птици. От домашните птици най-засегнати са патиците, но има инфектирани големи ферми с гъски, пуйки, фазани, кокошки носачки и бройлери. Особено големи загуби има в страните, в които се отглеждат патици за получаване на черен дроб- Унгария, Франция и България, където икономическите загуби са огромни. Засега няма заразени и заболели хора- този серотип е строго специфичен за птиците. Като най- лош сценарий е при следващата епизоотия на високопатогенна инфлуенца по птиците патогенността за хората да е налице и такова бързо разпространение ще постави Европа в кризисна ситуация.

От началото на 2017 в Европа са регистрирани 498 ЕО при домашни птици и 815 случая при диви птици

През седмицата продължава регистрирането на нови епизоотични огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8 на по-голямата част от територията на Европа – за изминалата седмица са установени случаи при домашни и диви птици в Румъния, Република Сърбия, Франция, Германия, Италия, Великобритания, Белгия, Ирландия, Испания, Австрия, Чешката Република, Полша, Унгария, Словения, Литва и Словакия. Заболяването е проникнало в птицеферми във Франция, Чешка Република и Германия, съответно с: 43 359, 34 730 и 31 167 птици.

Обявени са 63 епизоотични огнища на африканска чума при диви свине в Литва, Латвия, Естония, Полша, както и 4 огнища при домашни свине в Украйна.

Шап по двукопитните животни – Турция, 11 първични ЕО на несеротипизиран шап в азиатската част на страната (възприемчиви – 115 ОВ, 107 ГВ и 10 КЗ; заразени – 32 ГВ, 2 КЗ и 1 ОВ; умрели – 2 ГВ и 1 ОВ), 11 първични ЕО на серотип „О“ отново в азиатска Турция (възприемчиви – 65 ГВ, 18 ОВ и 1 КЗ; заразени – 57 ГВ, 18 ОВ и 1 КЗ; умрели – 8 ОВ и 6 ГВ), 24 първични ЕО на серотип „А“ в азиатската част на страната (възприемчиви – 3658 ГВ, заразени – 106, умрели – 10).

Нюкясълска болест – Румъния, 3 вторични ЕО във ферми тип заден двор в окръзите Ардеш и Гюргево (възприемчиви – 99, умрели – 61, убити – 38 птици).

Инфекциозна анемия по конете – Румъния, 7 първични ЕО (7 коня).

Заразен нодуларен дерматит – Гърция, 1 първично ЕО на о-в Корфу (възприемчиви – 28 ГВ, заразени – 12, умрели – 3, убити – 25 ГВ).

Високопатогенна инфлуенца по птиците H5N8 –
Румъния, 8 първични ЕО при диви птици окръзите: Констанца, Галац и Букурещ (умрели – 30 пойни лебеда, 2 диви патици и 1 корморан), 2 първични и 1 вторично ЕО при домашни птици в окръзите Аргес и Констанца във ферми тип заден двор (възприемчиви – 95 птици, умрели – 88, убити – 7 домашни птици) и 1 първично ЕО при диви птици отглеждани във волиери (втъзприемчиви – 52 малки лебеда, 1 умрял, 51 – убити);
Германия, 93 вторични епизоотични огнища (ЕО) на високопатогенна инфлуенца при диви птици (105 умрели диви птици, в т.ч. лебеди, чайки, мишелови, патици, гъски ястреби, сиви чапли и бухали), 1 първично ЕО при домашни птици във ферма за угояване на пуйки (възприемчиви – 33167, заразени – 6500, умрели – 80, убити – 33087) и 2 първични ЕО във ферми тип заден двор със смесено отглеждане на кокошки и гъски (възприемчиви – 61 птици, умрели – 13, убити – 48);
Франция, 6 първични ЕО при диви птици (умрели – 4 лебеда, 1 воден бик и 1 биволска чапла), 39 първични ЕО при домашни птици в югозападната част на страната (възприемчиви – 43359 патици и 8800 пилета бройлери, унищожени – 7199 птици);
Италия, 1 първично и 1 вторично ЕО при домашни птици в североизточната част на страната във ферми тип заден двор (възприемчиви – 29, умрели – 8, убити – 21 птици); Великобритания, 1 първично ЕО при диви птици в източна Англия (1 умрял керкенез), 1 първично ЕО във ферма тип заден двор в северозападна Англия (възприемчиви – 32 кокошки носачки, умрели – 20, убити – 12);
Белгия, 1 първично ЕО при диви птици (1 умряла дива патица); Ирландия, 1 първично ЕО при диви птици (3 умрели пойни лебеда от ято състоящо се от 100 лебеда);
Испания, 9 вторични ЕО при домашни патици във ферми (възприемчиви – 10530, умрели – 250, убити – 9880 патици);
Австрия, 9 първични ЕО при диви птици ( умрели – 23 неми лебеда, 2 сиви гъски, 1 чайкa и 1 патица);
Чешка Република, 2 първични ЕО при диви птици (умрели – 2 зеленоглави патици), 4 първични ЕО при домашни птици (възприемчиви – 20 и 27 птици във смесени ферми тип заден двор, като и две промишлени птицеферми с 4984 – патици, бройлери и пуйки и 29699 – патици и бройлери; умрели – 2305, убити – 32425, унищожени – 34730); Унгария, 4 първични ЕО при диви птици (умрели – 2 мишелова, 1 посевна гъска и 1 ням лебед), 1 вторично ЕО в дивечовъдна ферма (възприемчиви – 1800, унищожени – 1800 фазана);
Полша, 8 първични ЕО при диви птици (умрели – 12 неми лебеда и 1 сребриста чайка) и 2 първични ЕО при домашни птици (възприемчиви – 11288 пекински патици във ферма и във ферма тип заден двор – 21 кокошки, 12 патици, 4 гъски, 2 токачки и 2 гълъба; умрели – 97; убити – 15 и унищожени – 39 птици); Словения, 6 първични и 9 вторични ЕО при диви птици (умрели – 48 неми лебеда, 4 сиви гъски, 2 сиви чапли, 1 късоклюна гъска и 1 зеленоглава патица); Литва, 1 първично и 1 вторично ЕО при диви птици (умрели – 10 неми лебеда);
Словакия, 1 първично при диви птици (умрели – 2 сиви гъски); Република Сърбия, 6 първични ЕО при диви птици в северната част на страната (умрели – 7 диви птици), 1 първично ЕО при домашни птици в североизточната част на страната във ферми тип заден двор (възприемчиви – 52 птици, умрели – 46).
Нископатогенна инфлуенца по птиците – Франция, 3 първични ЕО, южна и западна Франция във ферми за патици са установени в две от тях H5N3, а в 1 ферма H5N2 вируси, като всички животни във фермата ще бъдат унищожени.
Син език по преживните – Франция, 57 първични ЕО на серотип 08 на територията на цялата страна (възприемчиви – 10563 ГВ, заразени – 95);
Италия, 1 първични ЕО на серотип 01 (възприемчиви – 196 ГВ и 7 КЗ; заразено – 1 ГВ), 11 първични ЕО на серотип 04 син език (възприемчиви – 523 ГВ, 32 КЗ и 6 ОВ; заразени – 26 ГВ, 15 КЗ и 1 ОВ; умрели – 1 ОВ.
Африканска чума по дивите свине – Естония, 34 вторични ЕО (65 умрели диви свине);
Полша, 8 първични ЕО (19 умрели и 1 отстреляна диви свине);
Латвия, 3 първични и 13 вторични ЕО (12 умрели и 13 отстреляни);
Литва, 5 вторични ЕО (11 умрели и 2 отстреляни диви свине). Африканска чума при домашните свине – Украйна, 4 първични ЕО във ферми тип заден двор (възприемчиви – 56 свине, умрели – 39, убити – 21 домашни свине).
От началото на 2017 в Литва, Латвия, Естония и Полша са регистрирани 51 ЕО при домашни свине и 521 случая при диви свине.
Туберкулоза по говедата – Полша, 1 първично ЕО (На 8 Ноември 2016 1 крава дава положителен резултат на теста туберкулин и на 24-ти декември 2016 положителен резултат на диференциалния туберкулинов тест.
Проби от кравата са взети и изпратени на Националният изследователски ветеринарномедицински институт. Резултатът от пробата е получен на 23 февруари 2017 г. и е положителен за Mycobacterium bovis. Останалата част от животните в стопанството, с изключение на телета под шест седмици, които са родени в стопанството, са туберкулинизирани).

д-р С. Стоев, д-р Б. Ликов
13.03.2017 г.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР