Германия изнесе 79 265 говеда – Холщайн генетика през 2016 год

0

Непрекъснато развъдните организации в говедовъдството в Европа публикуват резултатите от работата  си през 2016 год

Успех на немската генетика през 2016 год

Ние също ви запознахме с резултатите на Холщайн Германия за 2016 год. по отношение продажбите на разплодни говеда. С нетърпение очакваме и някоя българска развъдна организация да ни предостави отчет за извършеното през 2016 г. от нея. /единствено сме публикували  отчета на Асоциацията за развъждане на Монбелиард и Симентал/.

Да си кажем проблемите и да се похвалим с направеното

Износа през 2016 на разплодни животни от Холщайн-Германия е  малко под рекордния резултат от предходната година

През последните три години, се изнасят над 75000 разплодни говеда годишно. За 2016 г. тази цифра е  79 265 разплодни животни немски Холщайн. Те  са изнесени в 39 страни. През  предходната година  са изнесени 81 649 разплодни животни, което е и най-добър резултат за породата. След трудните години  2012 г. и 2013 г. когато бяха продавани по около 50 000 разплодни говеда, през 2016 г от продадените всичко разплодни говеда  повече от 75000, и по-голяма част  от тях са  доставени на международни клиенти.

Разпределението на износа е:

към трети страни най-вече Турция, Русия, Ливан, Узбекистан, Либия а, Северна Африка ( главно Мароко, Египет, Алжир ) центъра на ЕС ( Великобритания, Холандия, Белгия ), ЕС-Изток (  Полша, Румъния, Унгария ), както и ЕС и Юг  Италия, Испания, Гърция. Делът на трети страни е  65.8% (за 2015г. 65,5 години %).

През 2016 год общо 27,069  или 34.2% са изнесените разплодни говеда на вътрешният пазар на ЕС . Най-много са изнесени за Италия, Великобритания, Полша, Холандия, Белгия, Испания и Румъния, които са внесли повече от 1000 разплодни говеда за всяка държава. Основните клиенти са Италия с около 27% от износа за ЕС и около 15% за Великобритания, Полша и Холандия. Турция и Русия доминират на за пазара на трети страни, а Мароко, Ливан, Египет, Алжир, Узбекистан, Азербайджан и Туркменистан също са получили увеличени доставки. Целта на някои трети страни е търсене независимост по отношение местното производство на мляко и млечни продукти. Във всяка страна, следователно има програми за държавна подкрепа за инвестиции в производството на мляко.

 В продължение вече на много години, германските Холщайн животни имат добро международно търсене, което се дължи на добрите качества и съществуващото в германските развъдни организации логистика за износ на селскостопански животни. В същото време, цените на селскостопанските животни се определят от ситуацията на млечния пазара, което означава, че през тази година трябва да очакваме по-високи цени.  

Бон, 2017 Немска асоциация Холщайн

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР