Германия мисли за своите млекопроизводители

0
Броят на млечните ферми с над 200 крави се е увеличил през 2016 г. с 3.8%.

Страхотна енергия се хаби в България. Непрекъснато протести, все някой не е доволен, пасища, мери, продукция, субсидии, барикади, административен натиск и още сто неща. Това е ясно, че не може да продължава безкрай. Нито организациите ни в час, нито производството е голямо, нито пък можем да уплашим някй.
Производителите са прави, да си искат субсидиите, щом са си изпълнили задълженията трябва да си ги получат, в това няма спор. Обаче остава голямото, НО какво ще се прави от тук нататък в сектор мляко. Най-лесното е ”НИЩО” и тазгодишния „ЦИРК” догодина да се повтори с нови актьори, със сигурност поне от едната страна /министерството/.
Изтърваме обаче едно – ние сме членове на голямото семейство ЕС и трябва да играем според правилата. Хоризонта обаче хич не е слънчев, дори и дъгата след дъжд я няма. Няколко пъти вече комисар Хоган го заявява:

” В Европейският съюз трябва да се намалят субсидиите, като част от бъдещите реформи, за да се справим с очакваното намаление на бюджета за селско стопанство след напускането на Великобритания” .

Поместваме със съкращение основните точки които бяха разгледани на Млечния форум. Всъщност няма нищо точно, но така е винаги в началото, дават се постулатите и посланията и започва работа по детайлите.

Говедовъд.ею

На 16 и 17 март, 2017, се проведе на 8-ми път в Берлин т.н Млечен  форум. Дискусиите се въртяха около реорганизацията в млечната промишленост. Фокуса бе съсредоточен в следните точки:

 1. Развитие на млечната индустрия: не на политиката!
 2. Договарянето на мощност: Една организаирана индустрия може да помогне
 3. Млекопроизводителите трябва да се адаптират към по-фундаментални промени
 4. Реклама на млякото и млечните продукти
 5. От отвътре навън, а не да разчитаме на политиката!

Не трябва да се допуска връщане на контрола на държавната за получавания обем мляко! Установено е, че квотите не задържаха структурната промяна, нито производителите на мляко, са защитени от влиянието на световния пазар на млечни продукти.

По принцип, производителите на мляко и млекопроизводителите искат да се създадат  трайни стабилни пазари и цени! Индустрията трябва да се съсредоточи върху управлението на риска и, в частност, използването на съществуващите  инструменти на млечно ниво.

 • Политикататрябва преди всичко да гарантира функционирането на свободния пазар, за да се гарантира на възстановяване на пазара на мляко и млечни продукти
 • Млечната промишленост:Регулирането на количеството мляко, е изключително в ръцете на икономиката .Тук особено мениджърите и бордовете на кооперативни мандри са задължени да обменят информация със своите доставчици в съответствие с връзки за доставка на пазара “.
 • Млекопроизводителите:производителите на мляко  преди да инвестират в стабилни разширения да се договарят с изкупвачите.
 • Търговците. търговията трябва да покаже, че наистина се интересува от едно”устойчиво” съществуване на своите доставчици на суровини с нейното мляко ,цена и стандартни изисквания!
 1. Една организирана индустрия може да помогне –Трябва да се възстанови баланса на партньорите на пазара, договорите в дългосрочен план са възможни.
 2. Производителите на мляко трябва да се адаптират към фундаментални промени

С напускането на Великобритания от ЕС се предвижда по-малък финансов ресурс за Общата селскостопанска политика (ОСП)

Източник: EE, DBV, МИВ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР