Пътуващ семинар под наслов: “Повече знания за овцете и козите – залог за просперитет на сектора“

0

 

П р о г р а м а

10.00 -10.40      Хранене на различни категории овце и кози.

ЛЕКТОР : НЦПОК „Америка за България“ – Тракийски университет

10.40 -11.20        Как да подобрим храненето на овцете и козите.

ЛЕКТОР„ Бонмикс“, България

11.20 – 12.00      Ехографска диагностика на бременност при овце и кози

ЛЕКТОР: НЦПОК „Америка за България“ – Тракийски университет

12.00 – 13.00    Обяд

13.00 – 13.30      Машини и съоръжения в помощ на  овцевъдството и

                        козевъдството

ЛЕКТОР:„Агритоп“, България

13.30 –  14.00     Произвеждаш мляко – продай или преработи

ЛЕКТОР:  „Блиц“ ЕООД, България

14.00 -14.30        Мерки и схеми за подпомагане по Директни плащания –

                       Кампания 2017г.

ЛЕКТОР: Национална Овцевъдна Асоциация

 

График за провеждането на семинарите

05.04.2017г гр.Сливен  –     Инф. център по животновъдство, ул.“Банско шосе“ №12

06.04.2017г  гр.Карнобат – Институт по земеделие,ул.“Индустриална“ № 1

07.04.2017г.   гр.Хасково – Областна администрация ,ет.2 зала„Марица“

19.04.2017г.   гр. Шумен – Земеделски  институт, бул.“Цар Симеон Велики“ №3

20.04.2017г. гр.Добрич – Добруджански  земеделски институт, Лабораторен комплекс,  бул.“25 септември“№80

21.04.2017г.    гр.Силистра- „АРГИ Център“, ул.“ Московска“ №8

26.04.2017г.    гр.В.Търново – ул. „Славянска“ № 5- ОДБХ

27.04.2017г.    гр.Русе – Хотел „Рига“ бул. „Придунавски“ 22

28.04.2017г.    гр.Ловеч – Фуражно предприятие „Бонмикс“, Северна индустриална зона

За контакти:

Г-н Емил Митев – Мениджър на НЦПДК „Америка за България“ при Тра-

кийски университет–тел:0887 077 890, e-mail emil_mitev2004@yahoo.com

Проф. дсн Радослав Славов – НЦПДК „Америка за България“ при Тракийски университет  – тел: 0888 497 387, e-mail – slavov55@abv.bg

ОСТАВИ КОМЕНТАР