След срещата в БАБХ по изпълнението на Наредба 2

0

Рангел Матански, Съпредседател на НСГБ участва в среща организирана от БАБХ по отношение на Наредба 2 на 26.04.2017 и ни предостави пълна информация за развоя на   дебатите по приемането на поредния “шедьовър” касаещ българското животновъдство.

Говедовъд.ею

За съжаление, колегите от другите браншови съюзи не присъстваха на тази среща, а Наредбата вероятно за напред ще породи много спорове. Така че, бранша бе представено от мен и Юлия Коюнджийска, председател на „Национална асоциация на животновъдите и земеделците – Струма 2012.

От страна на БАБХ съвсем нормално имаше масирано присъствие начело с Изп. Директор – Д-р Дамян Илиев и още 14 ветеринарни специалисти. БВС бе предсавен от неговия председател-д-р Цветков.

Задължително от говедовъдите добиващи и продаващи мляко на пазара се очакват по две валидни проби на месец самоконтрол, началото още  от месец май. Това важи за всички приключили официален контрол към момента или това са всички ферми в които се отглеждат над 10 крави. Очаква се да започнат проверките и на фермери притежаващи от 1-9 крави, които предават мляко в млекосъбирателен пункт. Важно е да се знае, че право да предават в такъв пункт имат говедовъди притежаващи до 9 крави включително.

Проверката протича на два етапа – първо на сграден фонд и хигиенни изисквания и в случай, че стопанството отговаря се вземат официални проби от млякото за изследване.

На непокрилите изисквания за сграден фонд се прави предписание. В три месечен срок ако не бъде изпълнено се забранява продажбата на сурово мляко от стопанството.
За останалите отглеждащи над 10 броя крави, които предават млякото в млекосъбирателни центрове или трябва да влезнат в графа притежаващи до 9 крави или да си изградят помещение за събиране на мляко и да притежават млекоохладително съоръжение.

Към момента има само две акредитирани лаборатории, в които могат да се изследват пробите – София и Хасково. Поради липса на средства от страна на БАБХ в процес на акредитация е лабораторията в Шумен на БАБХ, но не е приключила. В момента тече и акредитация на няколко частни лаборатории.
Двете цитирани работещи лаборатории могат да обработват при нормална натовареност общо около 400 проби на ден. При 20 работни дни се получават около 8000 проби. Към момента 1158 са говедовъдите от първа група  (над 50 говеда в стопанствата за мляко) и 2527 от втора група (10-49 говеда в стопанствата за мляко) подлежат на самоконтрол. Като броят на общите  налични към момента ферми е  3700. При идеални условия всички могат да си реализират самоконтрола.

Дългоочаквания модул мляко е готов в някакъв вид. Той позволява при вземане на пробата от пробовземача тя да бъде регистрирана в реално време  и да спести време на всички засегнати страни. Така и в лаборатириите на БАБХ ще се постигне по-висока производителност. Още като се вземе пробата, тя  се регистрира от пробовземача. За съжаление модула не работи, тъй-като от страна на МЗХ не е заплатена сумата за изработването му. Реален достъп до резултатите в реално време ще има пробовземача, който свежда информацията до фермера. При липса на модула ще се получи огромно закъснение в информирането на фермера (особено за втората в месеца проба) за резултатите и няма да остане време за изпращане на трета проба в месеца.

Използването на мляко за фураж е изключително важна тема, тъй като реализираните по този начин количества влизат в общото мляко за доказване на тонажите по обвързаната подкрепа. Попълва се и се подава декларация за фуражите, където трябва да се посочи вида на животните. Млякото може да се регистрира като храна за прасета от всички видове и възрасти и/или единствено за млекопитаещи преживни животни. Трябва да има налични (при проверка) разписани програми за самоконтрол, действия за смекчаване на рискове и лабораторен анализ.
Необходимо е млякото за фураж да бъде предварително определено за добиване на млякото за фураж още при самото му добиване. Съхранява се в отделен хладилен танк. Транспортните средства за транспорт на фуражи трябва да са регистрирани в БАБХ. Заявлението за регистрация се подава към областната дирекция на БАБХ и процедура отнема до 14 дни.

Ако не влезе наредба 2 в действие и не се реализира самоконтролът,  няма да може да се продава мляко дори на първи изкупвач и в България – такова е разпореждането от ЕК,  бе предупреждението от  БАБХ.

Информация за “Модул мляко” – пробовземачът е с таблет през сим карта и въвежда данните за пробата.
♦ – Номер на пробата – при въвеждане се регистрира и излиза номер.
♦ – Има баркод, който се сканира и се залепва в последствие на шишето с проба мляко.
♦ – Поставя се и номера на обекта.
Поставя се електронен подпис от фермера.
Накрая директно към лабораторията се изпращат пробите .
Автоматично се изчисляват средногеометричните стойности в системата на БАБХ и се информира пробовземача и/или фермера.

Неотговарящо мляко от ферми с неотговарящ сграден фонд, следва да имат отделно транспортиране и да бъде  ползвано за производство на сирене, кашкавал със зреене 60 дни. Точно количество и камера за зреене също трябва да бъдет  обозначени.

Относно ваксинациите – Син език и Нодуларендерматит. Към момента са направени две процедури за възлагане на обществени поръчки за доставката им, които се обжалват. Въпреки това, след положени усилия са доставени 200 000 ваксини от Унгария за Дерматита. Ваксинацията вече е стартирала по подобие на районите от предходната година като последователност. За съжаление има колеги, които  се оплакаха за драстичен спад в млеконадоя след като се постави ваксината. Ваксинацията при овцете за син език е приоритет, като след това ще стартира и по говедата.

Държавната профилактична програма е три годишна от тази година, което позволява навременото и стартиране през 2017 г. Налични са тарифите и ветеринарите вече работят.
Транспортиране на животни след ваксината за Нодуларендерматит са под забрана от движение 28 дни. Изключение се прави само и единствено за животни за неотложно клане.
Преместваните в паркове за паша животни са с приоритет за ваксиниране. При товарене на животни, следва транспортното средство да е опразнено и дезинфикцирано.

За Говедовъд.ею  Рангел Матански

 

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР