Организацията на Холщайн – Гърция, обединява фермери, които развъждат тази порода,но и едновременно с това те произвеждат основното количество мляко в страната, проведоха среща със зам.министъра на земеделието на Гърция. Защо се стигна до тази среща. Изкупните цени на млякото в сравнение с минала година са паднали средно с пет цента и сега са около 36-37 за килограм мляко. Икономическата криза доведе до ниска покупателна способност на хората, вследствие на което и цените в магазините паднаха и са на критичния минимум за всички по веригата. В крайна сметка ниските цени за производителите и високите производствени разходи опустошават гръцките говедовъдни ферми. Срещата се проведе на 1 юни и фермерите поставиха само едно условие – веднага почване работа по интегрирано стратегическо планиране за развитие на млечните ферми. Това трябва да стане, защото страната не може да излезе от омагьосания кръг на икономическата криза, но пък трябва да осигури условия за реализиране на инвестиционни проекти.
На срещата фермерите бяха представени от президента на асоциацията /тя извършва и дейността по селекцията/, Танасис Василекас и още четирма фермери. Преди тази среща, асоциацията бе провела срещи с депутатите от областите с развито говедовъдство. Фермерите, поставиха искане – провеждане в кратки срокове на Национална конференция на гръцкото животновъдство.
Ценообразуването на млечните продукти е съчетано с високи производствени разходи,и прави страната неконкурентоспособна на цените на производителите в съседните и европейски страни, например като Полша, която е предоставила стимули на своите фермери при инвестиране.
Анасис Василякас обясни, че ситуацията в бранша се е влошила драматично, въпреки обещанията давани от правителствата за промяна.
“Ние искаме програма, искаме дебат в Камарата по Законопроектът за произхода на млякото. Това е нещо, което многократно сме искали, за да  се оптимизира пазара, а и също така да се предостави помощ за ликвидиране на болестите по животните. Но вниманието на държавните служители бе привлечено от масовото фалиране на млекопроизводителите и на големия брой заклани животни през последните месеци.”

По телефона от г-н Василякас ни каза следното:
“В Холщайн за Гърция членуват най-добрите млечни ферми на страната. Средната млечност на контролираните крави е над 8000 кг, генетиката е изключително разнообразна и смело може да се каже, че е една от най-добрите. В доброто старо време ремонта се осигуряваше основно от внос на юници от Холандия, Дания, Германия, Белгия, Италия. Сега , който внася животни, гледа да са от Балтииските републики, Чехия и Полша. Защо? Причината е много проста – в тези страни броят на болестите по говедата е много по-малък отколкото в другите страни.

Внос на юници от ЕС

В Гърция няма Станция за изкуствено осеменяване и защо ни е, но пък се работи по създаването на четири звена за ембрио трансвер. Фермерите ползват услугите на седем лаборатирии за самоконтрол на млякото – нещо, което го правят от десетина години назад.
(Прави впечатление, че в искането на фермерите, липсва думата пари, тя е заместена с инвестиции. При нас винаги първата дума при подобни срещи беше пари.)
Другото което направиха фермерите е промяна на някои неща в законодателството свързано с млекопроизводството. По тяхна инициатива се произвежда млякото – „Седем дни”, промени в етикирането, за произхода на млякото. Сивият сектор е заел само пет процента, което в сравнение с нас, изрядните – е нищо.”

Най-важното е, че хората искат програма, (ние пък не искаме, можем и така – това се чува от българските фермери. Пари ми дай и не питай повече. Просто вече няма как да стане).
Това, което се случва в Гърция, трябва да бие камбаната и у нас. Нашите организации трябва да поискат провеждането на Национална среща на говедовъдите и да наближат основната база, която ще ни помогне за по-добра рентабилност в отрасъла и преструктурирането му, за предотвратяване на клането на животни и съответно на фалиране на голям брой ферми, от всякакъв калибър, ако искаме да имаме говедовъдство.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР