Епизоотична обстановка в съседните  страни

На територията Република Македония на границата с Р. България е регистрирано епизоотично огнище (ЕО) на заразен нодуларен дерматит по говедата.
На територията на Турция са регистрирани: Шарка по овцете и козите (едно ЕО в област Одрин); 11 ЕО на шап, като най-близкото до европейската част на страната е огнището в област Коджаели (серотип А), регистрирани са и ЕО на бяс по животните.
На територията на Румъния са регистрирани 2 епизоотични огнища (ЕО) на инфекциозна анемия по конете.

Епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца H5N8
Няма регистрирани случаи на високопатогенна инфлуенца при диви птици H5N8 в Европа. Засегната е една ферма за угояване на пуйки в Италия – 17152 пуйки.

Появява се нов щам на високопатогенна инфлуенца по птиците в Европа Н5N5 – Нидерландия.

Епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Литва, Латвия, Естония, Полша и Украйна.

Обявени са 48 епизоотични огнища на африканска чума при диви свине в Литва, Латвия, Естония и Полша, както и 2 ЕО при домашни свине в Украйна.

Други болести през периода.

Син език – Италия (серотип 01 и 04);

Бруцелоза по овцете и козите – Италия.

Заразен нодуларен дерматит по говедата – Република Македония, 1 първично ЕО в община Крива Паланка, на границата с Р. България и на 20 км от гр. Кюстендил с дата на регистриране – 19.05.2017 г. и дата на лабораторно потвърждение – 30.05.2017 г.(възприемчиви – 11 ГВ, едно умряло).

Шап – Турция, 3 първични ЕО на несеротипизиран шап в азиатската част на страната (възприемчиви – 23 ГВ, заразени – 21, умрели – 2 ГВ), 3 първични ЕО на серотип О в азиатската част на страната ( възприемчиви – 216 ГВ и 25 ОВ, заразени – 25 ОВ и 8 ГВ) и 5 първични ЕО на серотип А в азиатската част на страната (възприемчиви – 1501 ГВ и 40 ОВ, заразени – 35 ОВ и 10 ГВ).

Шарка по овцете и козите – Турция, 13 първични ЕО предимно в азиатската част на страна. Едно ЕО е обявено в област Одрин, диагнозата е потвърдена лабораторно на 17.04. 2017 г., за 50 умрели кози в стадо от 70 кози (възприемчиви – 5932 ОВ и 70 КЗ, заразени – 81 ОВ и 70 КЗ, умрели – 50 КЗ и 12 ОВ, убити – 2 ОВ).

Бяс – Турция, 17 първични ЕО в азиатската част на страната (10 ГВ, 5 КЧ, 4 лисици и 1 котка).

Инфекциозна анемия по конете – Румъния, 2 първични ЕО в североизточната част на страната (2 коня).

Високопатогенна инфлуенца по птиците Н5N8 – Италия, 1 първично ЕО във ферма за угояване на пуйки в северна Италия (възприемчиви – 17152 пуйки, заразени – 1889);

Високопатогенна инфлуенца по птиците Н5N5 – Нидерландия, 1 първично ЕО при диви птици (2 умрели диви гъски).

Син език по преживните – Италия, 2 първични ЕО на серотип 01 на територията на о-в Сардиния (възприемчиви – 229 ОВ, заразени – 3) и 4 първични огнища на серотип 04 в южните части на страната (възприемчиви – 676 ГВ, заразени – 7).

Африканска чума по дивите свине – Естония, 4 вторични ЕО (4 умрели диви свине); Полша, 11 първични ЕО (12 умрели и 3 отстреляни диви свине); Латвия, 3 първични и 18 вторични ЕО (6 умрели и 16 отстреляни диви свине); Литва, 1 първично и 11 вторични ЕО (16 умрели и 2 отстреляни диви свине).

Африканска чума по домашните свине – Италия, 1 първично и 1 вторично ЕО на о-в Сардиния (възприемчиви – 7, заразени – 4, 1 умряла, убити – 6 свине).

Бруцелоза по овцете и козите – Италия, 1 вторично ЕО в северната част на страната (възприемчиви – 40 ОВ, заразени – 9).

д-р Светослав Стоев – ЦОРХВ при МЗХГ
13.06.2017 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР