Среща на животновъди от Гоце Делчев

0

На 15.06.2017 година в залата на Общината в гр. Гоце Делчев се проведе семинар на тема:“Актуални проблеми и предизвикателства пред животновъдите в Гоцеделчевския район. Семинара бе организиран от г-н Илия Кафалов и Сдружение на животновъдите в региона.

Гости и лектори на семинара бяха г-н Пламен Гьошев  – „Криста“ ООД, с лекция на тема: „Горещи точки в изхранването на преживни и техните продуктови решения“,

г-жа Ирина Гьошева„За фермата“ ЕООД, с лекция на тема: „Мениджмънт – управление на млечни ферми“,

г-жа Димитричка Хаджидимитрова„Витис Консулт“ ЕООД, с лекция на тема: „Сдружения на фермери и възможности за финансиране по Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.“,

г-н Здравко Иванов„Си Ар Ай България“ ООД, с лекции на теми: „Управление на ливади и пасища. Изграждане на пасищни комплекси“ и „Организация и управление на месодайните ферми“.

На семинара присъстваха над 30 животновъди от региона на Гоце Делчев отглеждащи млечни и месодайни породи говеда, овцевъди и козевъди. Срещата беше проведена при изключителен голям интерес и протече във вид на активна дискусия.

В заключение, всички присъстващи фермери бяха единодушни, че без активна форма на обединяване не биха могли да бъдат конкурентноспособни и възможностите за финансиране, които им дава мярка 9 не бива да бъдат подценявани.

Взето бе решение за учредяване на търговско дружество – организация на производители – фермери и предприемане на действия по извършване на процедура за признаване на същата от Министерството на земеделието  храните и горите.

Източник:Си Ар Ай

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР