Младите фермери на НСГБ и ОСП след 2020 г

0

Националния съюз на говедовъдите в България взе участие в работата на  „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.“ по време на неговото  второ заседание проведено на 29 юни 2017 г., в Арбанаси. Съюза бе представен от члена на работната група Рангел Матански-Съпредседател на организацията. Участие в дебата взеха и двама фермери от младата генерация на Съюза. Виктория Минчева – дъщеря на големия говедовъд от с.Кортен – Минчо Иванов, която в момента работи като управител на фермата. Другият фермер е Мирослав Матев, който също  е управител на семейната кравеферма в с.Меричлери и през последните месеци е успял да произведе   средно по 36 кг мляко от крава. С „отбор”от млади хора Съюза се включи в работата по изготвяне на единна позиция за визията на бъдещата Обща селскостопанска политика.

Дневният ред включваше:

  1. Обсъждане на резултатите от допитването на Комисар Хоугън за модернизация на ОСП 2014-2020 и ОСП след 2020, представени на 07.07.2017г. в Брюксел (представители на Работната група към „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ ще присъстват- АЗПБ и ФНСЗ)
  2. Обсъждане на резултатите от проучване на ГД АГРИ „Изследване относно управлението на риска в селското стопанство в ЕС“, представени на 06.07.2017г. в Брюксел (представители на Работната група към „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“ ще присъстват- АЗПБ)
  3. Втори стълб на ОСП (Програми за развитие на селските райони)
  4. Пазарни мерки на подкрепа
  5. Управление на риска
  6. „Aмерикански“ модел на подпомагане- приложимост на ниво ЕС/ниво ДЧ
  7. Модернизация ОСП 2014-2020
  8. Предложения за финална позиция на земеделската общност
  9. План на действие за изготвяне на единна позиция на земеделската общност по бъдещата ОСП: между браншово съгласуване, формат на заседание на Работната група за финализиране позицията на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020“, презентиране пред МЗХГ и Комисия по земеделие, популяризиране.

Предварително участниците се бяха запознали с предложенията и позициите по тази материя на Естония, Холандия, Австрия, Франция, Ирландия, Латвия и разбира се Анализа за 10 – годишното прилагане на ОСП в България

свали от тук: – Синтезиран Доклад-10 год ОСП в България

за нашите читатели ще подготвим специална папка с всички публикувани материали по отношение ОСП след 2020 г. Кой бяха възловите точки на дебата и взеха ли се решения. С тези въпроси се обърнахме към Рангел Матански:

Р. Матански – Първо трябва да поздравим организаторите с подготовката на втората работна среща, които се постараха да ни осигурят богата информация по проблема който обсъждахме днес. Каквото направим сега и успеем да защитим пред правителството и то го постави на „масата” на Европа, ще трябва да изпълняваме. Нашият екип – на НСГБ, независимо от това, че сме фермери от последното поколение, мисля, че реагира адекватно на условията в момента и на бъдещето развитие на говедовъдството в Европа, направи следните предложения, които да се имат в предвид при написване на окончателния доклад.

Ние предлагаме хоризонтален приоритет за говедовъдството – което означава приоритети по всички мерки и направления.

Задължително подкрепа обвързана с производството с доказване с необходимите документи на реалното производство, а не само на хартия. Подпомагане на всички животни в дадената ферма и без тавани за производство. Който произвежда трябва да се подпомага. Всички останали необходими помощи за други дейности и ситуации,  да се осигуряват по други начини.

Другото ни предложение напълно съвпадна с исканията и на другите браншови организации – опростяване и намаляване натиска по отношение справки, заявления, доказателства и др. Също така намаляване на административния натиск. Фермерите ги превърнахме на писатели и математици. Доволни сме от дебата и чакаме заключителния такъв, след което да се изготви и окончателния доклад с нашите предложения. Доволен съм също, че заедно с мен бяха и двама млади наши фермери, които  сега не взеха отношение,  но натрупват опит и знания”

За говедовъд.ею: Михаил Михайлов – Изпълнителен Директор на НСГБ

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР