Румъния – промяна на данъците за земеделските производители

0

Управленската програма на правителството на Социалдемократическата партия-PSD на (Румъния) претърпя някои промени. В предложенията за промени е засегнато следното:
● Премахване на данъка върху земеделските земи;
● Нулев данък за трактори и селскостопанска техника;
● Кадастъра да отразява пълно и точно състоянието на всички земеделски земи до 2020 г.

PSD програмата по отношение на законодателните мерки в областта на земеделието предвижда:
● Преглед на законодателството по отношение на придобиването на земеделска земя;
● Стратегия за подобряване на селското стопанство и премахване на паралелните разпоредби;
● Опростяване на законодателството и процедурите за формите на подпомагане на земеделието.

Подобряване на законодателство в областта на проследяване на хранителните продукти.
● Създаване на единна система за мониторинг на продуктите, които влизат на потребителския пазар, за да се даде възможност за отстраняване на фалшиви или неотговарящи на изискванията продукти, които могат да навредят на потребителите.
● Създаване на фонд за стабилност на селскостопанските доходи при нестабилността на цените на селскостопанските стоки или продукти.

Ново законодателство в областта на управление на опаковките, рендирането и съхранението и използването на торта.
Въвеждане данък солидарност от 1 януари 2018 г. и допълнителна такса за вредни продукти.
Въвеждане данък върху оборота от 1 януари 2018 г. Този данък ще замени данъка върху доходите и ще има 2 или 3 нива на данъчно облагане.
Източник: Камара на депутатите на Румъния

ОСТАВИ КОМЕНТАР