Анализ на данните от информационната система на ЕС за обявяване на някои особено опасни болести по животните за периода 16.06 – 23.06.2017 г.

1

д-р Светослав Стоев – ЦОРХВ при МЗХГ
Епизоотична обстановка в съседни страни
На територията на Турция са регистрирани 5 епизоотични огнища (ЕО) на шап по животните, 2 ЕО на заразен нодуларен дерматит по говедата, 7 ЕО на шарка по овцете и козите, 17 ЕО на Нюкясълска болест и 30 ЕО на бяс.
Други болести през периода.
Син език по преживните Франция (серотипове 04 и 08);
Бруцелоза по овцете и козитеИталия;
Туберкулоза по говедатаПолша и Шотландия;
Инфекциозна анемия по конетеГермания.

Заразен нодуларен дерматит по говедатаТурция, 2 първични ЕО в азиатската част на страната (възприемчиви – 2 ГВ, 1 умряло и 1 убито ГВ).
Шап по преживнитеТурция, 2 първични ЕО на серотип О в азиатската част на страната (възприемчиви – 16 ОВ, заразени – 12, умрели 2 ОВ) и 3 първични ЕО на серотип А в азиатската част на страната (възприемчиви – 596 ГВ, заразени – 4);
Шарка по овцете и козитеТурция, 7 първични ЕО в азиатската част на страната (възприемчиви – 1192 ОВ, заразени – 504 ОВ, умрели – 151, 1 убита ОВ).
Син език по преживните – Италия, 3 първични ЕО на серотип 01 в континенталната част на южна Италия и на о-в Сардиния (възприемчиви – 528 ГВ и 160 ОВ, заразени – 4 ГВ и 1 ОВ) и 10 първични ЕО на серотип 04 в континенталната част на Италия и на о-в Сицилия (възприемчиви – 854 ГВ и 65 ОВ, заразени – 19 ГВ и 1 ОВ, умрели – 2 ГВ).

Туберкулоза по говедата (M. bovis) – Франция, 8 първични ЕО; Италия, 2 първични ЕО на о-в Сардиния (възприемчиви – 76 ГВ, заразени – 5 ГВ).

Заразен нодуларен дерматит по говедата – Албания, 385 вторични ЕО като пробите са взети през периода 29.06.2016 г. – 02.02.2017 г. (възприемчиви – 1169 ГВ, заразени – 691 ГВ, умрели – 370 ГВ).

Бяс по животните – Турция, 30 първични ЕО в азиатска Турция (15 ГВ, 12 КЧ, 10 ОВ, 8 коня, 2 лисици и 1 котка).
Син език по преживните – Франция, 9 първични ЕО на серотип 04 в югоизточната част на страната (възприемчиви – 957 ОВ и 679 ГВ, заразени – 9 ГВ и 5 ОВ) и 2 първични ЕО на серотип 08 в югоизточна и централна Франция (възприемчиви – 304 ГВ, заразени – 2).
Бруцелоза по овцете и козите – Италия, 1 вторично ЕО (възприемчиви – 3 КЗ, 1 заразена).

д-р Светослав Стоев – ЦОРХВ при МЗХГ

1 КОМЕНТАР

  1. Тук има само цифри – брой заболели животни. Няма анализ, тенденции или съпоставяне на цифрите.

ОСТАВИ КОМЕНТАР