След няколкократни предупреждения от комисаря по земеделие – Фил Хоган, макар индиректно, че ще има намаление на субсидиите, и това вече стана факт.
Председателят на Европейския парламент предложи документ, да се намали наполовина бюджета за директни плащания за селскостопанските производители. Ако това се случи, много фермери, които оцеляват от тези плащания ще бъдат на колене!
Председателят на ЕП Антонио Таяни, финализира документ, който предлага намаляване на средствата, предназначени за Общата селскостопанска политика (ОСП) на 50%! Актът предизвика възмущение от представители на земеделските производители и техните съюзници. Копа Коджека призова субсидиите на ОСП, да се защитят и за да се запазят работните места в селското стопанство. В интервю за холандските медии, цитирани от в. Политика, холандския министър на земеделието казва, че намаляването на бюджета на ОСП с 58 милиарда на година – е неизбежно поради загубата на британската вноска в бюджета на Общността след Брекзид. Излизането на Великобритания ще доведе до намаляване на бюджета на ЕС с около 12.0 милиарда евро след 2019 г..
Отпуснатият бюджет за Общата селскостопанска политика (ОСП) представлява около 40% от бюджета на ЕС, така че селското стопанство е най-потърпевшо от това. Освен това, реалността показва, че е необходимо ЕС да допълни средствата в области като отбраната, научни изследвания, миграция.
В Европа днес земеделските производители разпределят значителни средства само от гледна точка на обработвани площи или притежаваните от тях животни. Според холандския министър на земеделието, ЕС трябва да плаща в бъдеще безвъзмездната финансова помощ по друг модел и стопаните да получават парите си, ако те отговарят на определени критерии. Mинистъра смята също, че ОСП трябва да отчита проблемите на околната среда, които генерират по-добра защита на биоразнообразието.
Единственият начин да се компенсира ефекта от намаляване на приходите от екзид и ЕС е да се реформират правилата за получаване на субсидии. Не може да има реформи без реформа на ОСП и директните плащания .
Има три основни проблема, при система за директни плащания в селското стопанство на Общността които ме притесняват, продължи министъра:
Първо системата не насърчава нови подходи към земеделските процеси .
Второ, системата води до скъпа земеделска земя, което затруднява достъпа до системата за младежта.
Трето, земеделските производители са облагодетелствани от факта, че те получават допълнителни европейски доходи за разлика от другите професии.
Това ще бъде със сигурност един много оживен дебат в следващата година и половина в Европа, защото сме изправени пред важни решения и избора означава промяна , завърши холандски министър на земеделието.

Говедовъд.ею

ОСТАВИ КОМЕНТАР