Внимание – остават 45 дни

0

Внимание –остават 45 дни до изтичане срока за задържане на животните.

Говедовъд.ею напомня на своите читатели няколко неща, които искаме, не искаме трябва да се спазват.

На първо място, това са пробите за самоконтрол. Оказа се, че доста фермери все още не  са наясно, какво означава това. Просто не са прочели Наредба 2 или не са обърнали достатъчно внимание на членовете и точките. Колкото и да не ни се иска да изпълняваме тази наредба, колкото и възражения да се правят по нея, тя е вече факт и без нея няма да можем отново да минем гратис /всъщност това се прави във всички страни на ЕС/.
Съгласно Наредбата, два пъти месечно през петнадесет дни всеки фермер трябва да вземе и изследва в акредитирана лаборатория две проби мляко. Резултатите от изследванията се предават в ОАБХ, където се обработват данните математически и резултатите се изпращат в БАБХ, която до 10 число на следващия месец е длъжна да публикува резултатите. Тези ферми, които пропуснат да вземат проби за самоконтрол, автоматически влизат в групата за официален контрол за да доказват наново, че произвеждат качествено мляко.
Тези които произвеждат качествено мляко, ще получат предписание от ветеринарните власти и започват да се борят за подобряване на качеството. Тези, които не направят нищо за подобряване качеството и след направеното предписание, просто ще получат документ от БАБХ в който се казва, че им се забранява да продават мляко на мандри, директни продажби и за изхранване на животни. Същият документ ще получат и млекопреработвателите.

Второто, което трябва да се спазва е подготвянето на документи с които да се докаже производството на мляко в зависимост от схемата с която е кандидатствано по обвързаната подкрепа. При положение, че фермера не достигне определените количества мляко, то той няма да бъде санкциониран, а просто ще получи за толкова крави за колкото има документи за произведено мляко. Подробно за правилата  прочетете в материала:

Наредба 3 и обвързаната подкрепа на млечни крави. Важни моменти и съвети

Изключително важно е да се знае също: земеделските стопани трябва да реализират на пазара мляко доказано с документи от 01.10.2016 г до 30.09.2017 г За стопанства под селекционен контрол трябва да се докажат 4000 кг мляко на крава, най-малко 2000 кг от кравите които не са под селекция и най-малко по 1500 кг от крава отглеждана в стопанство разположено в планината.
За стопани, които имат дори един животновъден обект извън планинския район, се счита, че стопанството им е извън планински район и те следва да доказват реализация на мляко, валидна за останалите стопанства – 2000 или 4000 кг. Изискванията за реализация на мляко за застрашени от изчезване породи не се прилагат. Това са породите: Искърско говедо, Родопско късорого говедо, Българско късорого говедо, Българско червено говедо, Българско кафяво говедо и Българско сименталско говедо.

Третото правило и може би най-важното е срока за задържане на заявените животни за подпомагане. Периода на задържане при говедата е 80 дни, считано от деня следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане. Съгласно публикация в сайта на ДФЗ четем:

С влизане в сила на тези изменения, крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за кампания 2017 г. е 23 юни 2017 г.
В резултат на удължаването на сроковете за кампания 2017 се променя и периода на задържане на животните, както следва:
80 дни по схемите за обвързана подкрепа за животни започват от 24 юни и приключват на 11 септември 2017 г.
100 дни по схемите за преходна национална помощ за животни започват от 24 юни и приключват на 1 октомври 2017 г

Независимо от горе цитираното, препоръчваме всеки да се консултира с Областните служби на ДФЗ преди да започне някакви действия в стадото /става дума за официално обявяване на последната дата на задържане от фонда/. Съвсем нормално е през този период да имаме отпаднали животни. Това също е предвидено в Наредбата и трябва да се спазва. ЗС могат да заменят заявените животни с други, отговарящи на изискванията за подпомагане по схемата, при условие че извършат замяната в срок от 20 дни от края на събитието, което е я наложило и заявят писмено в срок до 7 работни дни от деня на замяната в съответния отдел „ Прилагане на схемите и мерките за подпомагане” в ОД на ДФЗ. Извършената замяна. Ако стопанина не е във възможност да замени животните, трябва да отиде в същия отдел веднага и декларира това. В този случай няма да получи подпомагане за това животно, но няма и да има санкции при проверките.

Това са трите „златни” правила които трябва да се спазват от фермерите, ако искат да си нямат проблеми с администрацията защото тя стриктно спазва правилата и не прави компромиси.

Говедовъд.ею

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР