Чудото се случи

0

Питайте за всичко, ако сте имали проблеми при проверките от страна на служителите от фонда, казвайте смело, не се страхувайте. Ако имате предложения за подобряване съвместната работа, по отношение намаляване административните изисквания и от там административния натиск – предлагайте. Вашето място е по фермите а не по учрежденията, не трябва да се допуска фермера да казва – „Аз съм вече книжен човек и молива ми е винаги в джоба /изказване на фермер от Велико Търново/”.
Сега е момента да получите точна информация, използвайте го. Защото ако не отидете после няма оправдания, значи всичко ви е наред.
Така завършва нашият  материал:

Ледовете се разчупват – ДФЗ организира „Ден на отворените врати“ от 21.07.2017 г

Срещата на фермерите с служителите на ДФЗ премина в работна атмосфера и бе в полза и за двете страни.
Поместваме без съкращение съобщението на пресцентъра на ДФЗ и се обръщаме към всички фермери:
Възползвайте се от тези срещи, администрацията ви идва на крака, сега питайте и предлагайте.
Говедовъд.ею ще ви известява за всяка следваща разяснителна кампания на фонда .

Денят на отворени врати в ОД на ДФЗ в Пловдив премина при засилен интерес
Денят на отворени врати, който се проведе днес, 26 юли 2017 г., в ОД на ДФ „Земеделие“ – РА в гр. Пловдив, премина при засилен интерес. Само за първите два часа справки и отговори на възникнали казуси получиха над 30 земеделски стопани.
Денят на отворени врати, който се проведе днес, 26 юли 2017 г., в ОД на ДФ „Земеделие“ – РА в гр. Пловдив, премина при засилен интерес. Само за първите два часа справки и отговори на възникнали казуси получиха над 30 земеделски стопани. Близо 15 експерти от областната дирекция на фонда даваха разяснения на фермерите. Основните им питания бяха свързани с предстоящия прием по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти” както и критериите, по които се оценява ранкирането по вече приетите проекти по подмерките 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020. Стопаните се интересуваха и дали ще се отпусне допълнителен бюджет за поемане на нови ангажименти по двете агроекологични мерки 10 и 11 за следващата Кампания през 2018 г. Други въпроси бяха насочени към причините, поради които някой от стопаните не са получили субсидиите по мерките и схемите на директните плащания за Кампания 2016. В приемната дойдоха да поставят свои въпроси и граждани, подали заявления за подпомагане в ОД – Ямбол.

В Деня на отворени врати на ОД на ДФЗ в Пловдив участваха и служители на Инспектората от Централно управление в София, които също отговаряха на запитванията на стопаните. В приемната бяха подадени и няколко жалби. Подателите ще получат отговор по тях в максимално кратки срокове, след извършване на проверки в ЦУ на ДФЗ.

Денят на отворени врати се проведе в изпълнение на стратегическите цели на ДФЗ за подобряване обслужването на граждани и повишаване доверието във фонда, както и превенция на корупцията и противодействие на измамите. Инициативата е в съответствие с подхода за публичност и прозрачност в работата на ДФЗ – РА, основана на приоритетите в програмата на изпълнителния директор Живко Живков.

Вратите на фонда и в частност на областната дирекция в гр. Пловдив винаги са били отворени за бенефициенти, за техните въпроси, проблеми и предложения. Дни на отворени врати предстои да се проведат във всички областни структури на фонда в страната.

26 юли 2017 г. Държавен фонд „Земеделие“-РА

ОСТАВИ КОМЕНТАР