КУРС ,,ВЗЕМАНЕ НА ПРОБИ СУРОВО КРАВЕ МЛЯКО ЗА ЦЕЛИТЕ НА САМОКОНТРОЛА (ПРОБОВЗЕМАЧ)‘‘

1

Провежданият курс напълно покрива изискванията за обучение на пробовземачи по Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол.

Курсът включва теоретична част, в която се разглежда действащата към момента нормативната база относно добива на сурово краве мляко и неговото съхранение.
Отделя се специално внимание на индивидуалното практическо обучение на курсистите по отношение на процедурата на вземане на проби от сурово краве мляко, електронната обработка и въвеждането на данни от пробите в ИИС на БАБХ.

При несъответстващи резултати от самоконтрола с курсистите се обсъждат конкретни коригиращи действия във фермите по отделните казуси.
Обучението по провеждащия се краткосрочен курс завършва с решаване на тестови въпроси с практико-приложен акцент.
Завършилите курса придобиват необходимите умения за следдипломната квалификация ,,Пробовземач‘‘.

Предлагаме Ви възможност теоретични и практически занятия да бъдат проведени в Тракийски университет – Национален център за професионално обучение и компетентност ,,Америка за България‘‘ и Учебно-опитно стопанство на следните дати:

04-05.08;
30-31.08;
14-15.09;
20-21.09;
28-29.09;
12-13.10
ЗА КОНТАКТИ проф. Юрий Митев
0886/54-32-57
д-р Деян Стратев 
0879/11-28-03
stratev@mail.bg

 

Националния съюз на говедовъдите в България проведе разговори с организаторите на обучението по отношение вземането на проби за самоконтрол и двете страни се договориха за следното:
Обучението може да се извърши по места, което изключително ще облекчи фермерите.
Отпада губенето на време по пътуване, разходи за преспиване и др., това ще им позволи да не се откъсват от работата си във фермите.
В тази връзка, браншовите организации по места е необходимо да се активизират, да мотивират хората си и да определят два дни за провеждане на семинара на място.
Първият подобен семинар вече е организиран в обл. Бургас и днес и утре фермерите ще получат необходимите знания за да извършват пробовземането съгласно изискванията.
Условията са напълно изпълними: групата трябва да е най-малко от 20 фермери и таксата е 150 лв.
Фермери възползвайте се от това.
НСГБ