Обявяване на някои особено опасни болести по животните

0

Епизоотична обстановка в съседни страни. На територията на Бившата югославска република Македония, е регистрирано епизоотично огнище (ЕО) на инфекциозна анемия по конете.
Епизоотична обстановка по отношение на високопатогенната инфлуенца H5N8л Няма регистрирани случаи на заболяването при диви птици. На територията на Италия са засегнати ферми с 489 924 птици.
Епизоотична обстановка по отношение на африканската чума по свинете в Литва, Латвия, Естония, Полша, Украйна и Чехия.
Обявени са 125 ЕО на африканска чума при диви свине в Литва, Латвия, Естония, Полша, Украйна и Чешка Република, както и 8 ЕО при домашни свине в Полша и Украйна, като засегната свиневъдна ферма в Полша с 1905 свине.
Други болести през периода.
Западнонилска треска – Италия;
Син език по преживните – Франция;
Инфекциозна анемия по конете – Германия и Унгария;
Туберкулоза по говедата – Италия и Полша;
Инвазия от малък кошерен бръмбар (Aetina tumida) – Италия.
Инфекциозна анемия по конете – Бивша югославска република Македония, 1 първично ЕО (2 коня); Германия, 1 първично ЕО (1 кон); Унгария, 1 първично ЕО (възприемчиви – 2 КН, 1 заразен и унищожен).
Високопатогенна инфлуенца по птиците Н5N8 – Италия, 3 първични ЕО при домашни птици в 3 промишлени птицеферми в северната част на страната съответно с 460000 кокошки носачки, 17724 и 12200 пуйки за угояване (възприемчиви – 489924 птици, заразени – 465920, умрели – 5220).
Син език по преживните – Франция, 16 първични ЕО на серотип 04 в регион Корсика,
югоизточна Франция (възприемчиви – 1587 ГВ и 500 ОВ, заразени – 32 ГВ и 5 ОВ, умрели – 2 ОВ);
Африканска чума по дивите свине – Чешка Република, 7 първични ЕО в Злинския край, както и предишните огнища (7 умрели диви свине);
Естония, 20 вторични ЕО (26 умрели диви свине);
Полша, 11 първични ЕО (9 умрели и 3 отстреляни диви свине);
Латвия, 2 първични и 36 вторични ЕО (44 умрели и 18 отстреляни диви свине);
Украйна, 2 първични ЕО (2 умрели диви свине);
Литва, 3 първични и 44 вторични ЕО (70 умрели и 2 отстреляни диви свине).
Африканска чума по домашните свине – Италия, 1 първично ЕО на о-в Сардиния (възприемчиви – 18 домашни свине, заразени – 3, унищожени – 18 свине);
Полша, 5 първични и 1 вторично ЕО при домашни свине в промишлена свинеферма с 1905 свине от различни категории и 5 ферми тип заден двор (възприемчиви – 1992 свине, заразени – 30, умрели – 29, убити – 3, унищожени – 9 свине); Украйна, 2 първични ЕО във ферми тип заден двор (възприемчиви – 13 свине, заразени – 2, умрели – 2, унищожени – 13 свине).
Западнонилска треска – Италия, 1 първично ЕО в североизточната част на страната (възприемчиви – 4 коня, 1 заразен).
Бруцелоза по говедата (Br. abortus) – Италия, 1 първично ЕО в западната част на централна Италия (възприемчиви – 20 ГВ, 1 заразено, 1 убито ГВ).
Туберкулоза по говедата (M. bovis) – Италия, 4 първични ЕО в северната част на страната (възприемчиви – 18 ГВ, 1 заразено);
Полша, 2 първични ЕО (възприемчиви – 120 ГВ, заразени и убити – 2 ГВ).
Инвазия от малък кошерен бръмбар (Aetina tumida) – Италия, 3 първични ЕО в южната част на страната (възприемчиви – 5 пчелни семейства, нападнати – 4, унищожени – 4).
За втора поредна седмица се докладват:
1. Увеличен брой ЕО на африканска чума по свинете при дивите свине като се запазва ареалът на разпространение на територията на Литва, Латвия, Естония, Полша и Украйна и Чешката Република.
2. Има засегнати от високопатогенна инфлуенца по птиците (H5N8) промишлени птицеферми в Италия.

ОСТАВИ КОМЕНТАР