Повече пари във фермата – как?

1

Как да стане фермата печеливша?
От къде ще дойдат свежи пари във фермата ?

Фирма БЛИЦ ЕООД в гр. Пловдив предлага вече няколко години на Българския и световен пазар собствена иновативна разработка – Модулно изградени предприятия за преработка на мляко и такива за месо. Изобретението е защитено в Патентно ведомство. Методът позволява в сравнително кратки срокове – 2 до 4 месецa производството да стартира. В същото време тези предприятия са много гъвкави по отношение на функционалите им възможности. Относно капацитета – с тях може да се обхване широк диапазон – от 200 до 2000 литра мляко на ден за мандрите и от едно до няколко животни на ден, за транжорните, когато става въпрос за едър рогат добитък. Относно произвежданите продукти почти няма ограничения.
Икономическите анализи, направени през тези години показват, че това е реален начин за увеличаване приходите във фермата чрез добавяне на принадена стойност към произвежданата суровина. Показват го и вече немалкото работещи такива предприятия в цялата страна, независимо дали става въпрос за овче, козе, краве или биволско мляко.

.

Защо да се произвежда краен продукт?
Направените анализи и бизнес планове на консултантите, с които работим показват добри икономически показатели и вече няколко години успешно се доказват. Ако разглеждаме сектор мляко – целите са две. Първо, фермерът да получи добра цена на собственото си мляко, т.е. стопанството да се издържа и развива устойчиво и второ да има прилична печалба в крайния продукт, така че и самото предприятие да носи приходи.
Това е възможно защото енергийните разходи при производството са ниски, благодарение на ред технически разработки в оборудването, което произвеждаме. Не е висок и ФРЗ, защото в предприятието работят един или двама души.
Срокът на възвръщане на инвестицията е зависим от няколко фактора: количеството мляко, което се преработва дневно, вида на млякото – т.е сезонно ли ще работи мандрата /при козе, овче мляко/ или целогодишно / при кравето и биволското мляко/. Разбира се, от амортизационните отчисления, които ще се калкулират в себестойността на крайния продукт. Като цяло сроковете са в рамките на 2 до 4 години и това е така, защото модулните предприятия изискват инвестиция, която е добре премерена.
С натрупания опит БЛИЦ предлага не само доставката на тези предприятия, но и цялостно инженерингово решение – от проекта, изпълнението му и до технологичното обучение на кадрите, които ще работят в тях.

Нашата политика е да предлагаме цялостно завършен продукт.
Във връзка с предстоящото отваряне на мярка 4.2 от ПРСР, в БЛИЦ сме готови да предложим, пълно съдействие и консултиране по проектите за едно успешно кандидатстване. Още повече, голяма част от предприятията, създадени от БЛИЦ са успешно финансирани с европейски средства.
За да се вземе вярното решение за кандидатстване за финансиране е важен правилният анализ на потенциалните възможности на проекта. Кандидатстването е свързано с голям обем работа, немалко средства а критериите стават все по-сложни. Важно е да се предвиди /доколкото е възможно/ времето, което ще мине от подготовката на документите, през одобрение на проекта до заработване на предприятието и безвъзмездната помощ, която ще получи бенефициента след реализиране му. Да се съпостави тази помощ с парите, които ще спечели за това време, ако добива реална цена на млякото чрез крайния продукт и стартира веднага.
Мандрите са в пълно съответствие с европейските стандарти и това ги прави добро решение за предприемачи, които нямат собствени млекодайни животни, но имат бизнес план, пазарна стратегия и възможност да инвестират в такива производства.
За да е успешно едно такова начинание за създаване на предприятие, е важно фермерът или инвеститорът да имат ясна представа за количествата, които ще преработват в началото и до къде биха искали да стигнат в увеличаването им. Това ще ни помогне да им предложим адекватно оборудване за стартиране и възможност за техническо надграждане съобразно развитието им във времето. Модулните предприятия позволяват това да се случва лесно.
Разбира се, има и административни мероприятия с не малко особености, за които ние ще ги подготвим.
Основното предизвикателство пред фермера, който вече е и производител на крайни продукти е отговорността за постоянното им качество. Тези малки автентични производства лесно печелят клиенти, защото търсенето на здравословна храна и натурални продукти вече е твърде голямо. В същото време, тук производителят стой с името си зад продукта. Това е най-силният механизъм за качествено и безопасно за потребителя производство.

1 КОМЕНТАР

  1. Поздравления за това, което е показано! Много фермери имат нужда да го видят.Браво!

ОСТАВИ КОМЕНТАР