Курс “Пробовземачи”

0

До
Фермерите на НСГБ
Областните Консултативните съвети по животновъдство
Браншовите организации по животновъдство
Всички фермери в страната /млечен сектор/

Уважаеми Господа,
Националния съюз на говедовъдите в България представляван от Председателя –Димитър Зоров и Изпълнителния директор – Михаил Михайлов, проведе разговори с ръководството на Центъра за професионално обучение към Тракийския университет по отношение вземането на пробите за самоконтрол и двете страни се договориха за следното:
Провеждането на обучението може да се проведе по места, което изключително много ще облекчи фермерите. Отпада губенето на време по пътуване, разходите за транспорт и хотел. Това ще позволи също фермерите да не се откъсват от работните процеси във фермите.
Условията са напълно изпълними и се свеждат до следното: групата трябва да е минимум от 20 желаещи да завършат обучението. Такса за участие – 150 лв. продължителност-два дни. На всички завършили курса ще бъда дадено удостоверение, което ще има юридическа стойност при влизане в действие т.н „модул мляко”.
НСГБ се обръща към председателите на организациите свързани с млечното говедовъдство да използват това предложение и организират членовете си за провеждане на обучениeто. Първият курс по обучение на място вече е проведен в Бургаска област.

Предстоящо обучение за вземане на пробите за самоконтрол, ще се проведе:

гр. Стара Загора 14 – 15.09
гр. Монтана 20 – 21.09

За повече информация се обръщайте към :

проф. Юрий Митев
0886/54-32-57
д-р Деян Стратев 
0879/11-28-03

Изп. Директор на НСГБ: Михаил Михайлов

ОСТАВИ КОМЕНТАР