Обява – продава се поредната ферма

2

Продава се  ферма.

Пишейки тази обява имаме чувството,че пишем поредната „скръбна вест”.

Продава се говедовъдна ферма в с. Струпец обл. Сливен, само стопанските постройки, без животните, които вече са продадени.

Фермера е взел това решение след , като е решил да приключи дейността поради здравословни причини.

Фермата  има отлична логистика, намира се на входа на селото, разположена на пет декара площ. Наличен е масивен обор за отглеждането на 60 бр. крави и още толкова юници, телета и сухостоини крави. Млекосъбирателен пункт, стаи за гледачите, сеновал, складови помещения, торище.

 В района има голям брой мандри, а също и голям избор на фуражи предназначени за животните. Малкия брой животни отглеждани в район,а дава възможност за обилна паша. Животновъдния обект разполага с всички необходими документи.

 Всички повече информация и справки на тел:0889971808

2 КОМЕНТАРИ

ОСТАВИ КОМЕНТАР