Русе, семинар на тема – „Възможности и предимства от сдружаването на земеделските стопани“

0

29 ноември 2017 г. (сряда)

Място на провеждане:
гр. Русе, пл. “Свобода” 6, зала „Свети Георги“,
(сградата на Областна администрация – Русе)

9.30 – 10.00 Регистрация на участниците

10.00 – 11.30 Сдружения на производителите – предимства и отговорности при сдружаването
Лектор: Ивана Мурджева – Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели (НСМСФП)

11.30 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 12.30 Браншовите организации на производители – участници в процеса за насърчаване на сдружаването, използване на сдружаването като механизъм за ефективно развитие на местните структури
Лектор: Ивана Мурджева – НСМСФП

12.30 – 13.30 Възможности за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014-2020 г.
Лектори: Експерти от ТОО – Русе към НССЗ

ОСТАВИ КОМЕНТАР