На 01 декември 2017 г. в гр. Разград ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ и БАБХ

0

На 01 декември 2017 г. в гр. Разград ще се проведе съвместна информационна среща-семинар на НССЗ (Териториален областен офис гр. Разград) и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) – Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).

На семинара д-р Върбан Белчев, гл. инспектор в отдел “Здравеопазване на животните“ към  ОДБХ – Разград ще запознае гостите с ветеринарномедицинските изисквания  към животновъдните ферми за отглеждане на едри и дребни преживни животни, както и с регистрация  на животновъдния обект по чл. 137 от Закона  за ветеринарномедицинската дейност.

Експертите от Териториален областен офис на НССЗ – гр. Разград ще разяснят на аудиторията възможностите за подпомагане на земеделските производители по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Събитието ще се проведе в гр. Разград, ул. Княз Дондуков № 3, ет. 3, офис 34

ПРОГРАМА
СЪВМЕСТНА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА
СЕМИНАР НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
(ТЕРИТОРИАЛЕН ОБЛАСТЕН ОФИС (ТОО) ГР. РАЗГРАД) и БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ (ОДБХ) РАЗГРАД)
НА ТЕМА: „ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЖИВОТНОВЪДНИТЕ ФЕРМИ
ЗА ЕДРИ И ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ”
01 декември 2017 г. (петък)
Място на провеждане:
гр. Разград, ул. Княз Дондуков No 3, ет. 3, офис 34
9.45 – 10.00 Регистрация на участниците
10.00 – 11.00 Ветеринарномедицински изисквания към животновъдните ферми за отглеждане на едри и дребни преживни животни.
Регистрация на животновъдния обект по чл. 137 от Закона за в етеринарно-медицинската дейност
Лектор:Д-р Върбан Белчев, гл.инспектор в отдел “Здравеопазване на животните“ към
ОДБХ – Разград
11.00 – 11.30 Дискусия
11.30 – 11.45 Кафе пауза
11.45 – 12.30 Възможности за подпомагане на земеделските производители по мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Лектор: Експерти от Териториален областен офис на НССЗ в гр. Разград
12.30 – 13.00 Дискусия
и закриване на семинара

ОСТАВИ КОМЕНТАР