Край на студеното маркиране

0

Министърът на земеделието на Германия направи съобщение, че се забранява т.н студено маркиране, или както е познато у нас – тавриране с азот. Заповедта влиза в сила от  1 юли тази година. В момента в Германия, този начин за номериране, независимо от задължителните марки, се използва от  около 10% от земеделските стопани.
Забраната му за използване, се случи  след като Парламентът на Германия прие предложението на депутата Рудмер Херема, с искането за постепенно отпадане на студеното маркиране. Това ще важи в пълна сила за ферми, които досега не са използвали течен азот за маркиране, но студеното маркиране може да се използва в компании, които са прилагали този метод. Това обаче ще е възможно, до преминаването на компанията в управление от друг собственик или бъде пререгистрирана.

Източник: handelsblatt.com

 

.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here