Двойният стандарт при храните в европейския съюз – да сложим проблема на масата

1

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА ПО ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА

На 30 април 2018 г. (понеделник) от 10:30 часа в зала №3 на Националния дворец на културата, гр. София бе проведен международен форум на високо равнище, посветен на двойния стандарт при храните в Европейския съюз (ЕС). Форумът е проведен в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, под патронажа на премиера г-н Бойко Борисов.
На форума присъстваха еврокомисарят по правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете г-жа Вера Юрова, еврокомисарят по цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел, министрите на икономиката, на земеделието и на здравеопазването на България и на други държави на ЕС, ръководители и представители на национални и компетентни органи, имащи отношение към безопасността на храните и защитата на потребителите, както и депутати от Великото народно събрание, евродепутати, посланици и др. Организатор на събитието бе г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, съвместно с Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните.

Идеята на форума бе да се набележат мерки за справяне с порочната практика, в различните държави на ЕС да се предлагат едни и същи хранителни продукти, под един и същи бранд, но с различен състав и качество, и незачитането на правото на всеки гражданин на ЕС да консумира качествена храна, независимо в коя страна живее.

Форумът беше открит от г-жа Диана Ковачева, заместник-омбудсман на Република България, в качеството и на модератор на събитието. Приветствани са участниците във форума и са маркирани темите, подлежащи на разглеждане.

 Основната тема на форума беше, как да се разреши проблема с двойния стандарт при храните в ЕС. Г-жа Лиляна Павлова, Министър на Българското председателство на Съвета на ЕС представи примери за двоен стандарт на храни, като предлагани в мляко с по-ниско съдържание на калций, фосфор и калий, млечен шоколад без масло и с по-ниско съдържание на какао и др.

Изявления по темата и по-конкретно предприемане на мерки за справяне с тези порочни практики, направиха и г-жа Вера Юрова, г-жа Мария Габриел, г-жа Мая Манолова, министри.

Г-н Порожанов, Министър на земеделието, храните и горите направи обзор на констатациите на компетентните органи по време на кампанията по вземане на проби от различни продукти от различни държави-членки на ЕС, за установяване наличието на двоен стандарт. От 114 анализирани продукта, 94 от тях са показали идентичност по състав и хранителна стойност, но при 20 продукта, което представлява 18% от анализираните продукти, лабораторните тествания са показали различия в състава.

Като особено неприемлива практика е посочен двойния стандарт при млеката за бебета. Министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев изтъкна при своето изказване, че здравословното хранене на бебетата и децата е основен приоритет на министерството.

Премиерът на Република България г-н Бойко Борисов направи остри коментари по отношение на двойния стандарт при храните, особено по отношение на двойния стандарт при храните за бебета и деца.

По време на форума беше поставен въпроса за създаване на единен европейски орган, който да следи за наличието на двоен стандарт при храните, да се приеме ново законодателство или да се променят действащите в момента директиви, чрез което да се забрани разпространението на храни под една и съща марка, но различни по състав и качество и да се създаде методика на ниво ЕС за определяне на критериите за двойния стандарт. Евродепутатът Момчил Неков изтъкна, че България не е изпратила своите анализи в еврокомисията за създаването на тази методология.
Инициативата на България бе подкрепена в изказванията на министрите на различните министерства на Чехия, Гърция, Хърватска, представителя на Италия, посланиците на Словакия и Унгария. Участниците във форума се обединиха около приемането на общ документ за необходимостта от законодателни предложения в пакета “Нова сделка за потребителите” и за прекратяване на измамните търговски практики , свързани с двойния стандарт.

            Заключения:

Силната европейска подкрепа от националните компетентни органи, отговарящи за храните и потребителите е възлов момент по отношение контрола над маркетинговите практики, свързани с храните и справянето с двойния стандарт.

Изготвил:

д-р Аксиния Антонова – главен експерт в дирекция „Комуникация на риска, обучение и Контактен център“ при ЦОРХВ

03.5.2018 г.

1 КОМЕНТАР

  1. г-н Михайлов,защо контрола не се усъществява във магазините/взетите проби от там-реални резултати,публичност пред обществото/не избирателно и поръчково/санкции-1-ва,2-ра….и 3-та извън пазара……примери Германия,САЩ…….и никакво влияние/лобиско /към експертите по контрола и лабораторните анализи…Правилата са ясни…..кога на практика ще се постави,..в реалната действителност……..Защо се пренебрегва гласа на обществото……това касае всички потребители…

ОСТАВИ КОМЕНТАР