Фермери илюзионисти

0

Хората, винаги са се мъчили, да не изпълняват някои правила и порядки, наложени от живота, от управляващи, и дори и от самите тях. Това се случва дори и в държави, за които смятаме, че всичко е „ок” и хората там изпълняват приетите нормативите.
Няма нищо подобно. И там има изключения.
В този материал става дума за „фокусите”, които правят фермерите в Европа. Всички знаем, че сме факири по смяната на номерата. Дори има клещи – “керпеден”, саморъчно производство, с които се махат марки, и се слагат на друго животно. Може да си ги купите от всеки мургавелко от бизнеса, за 15 лева. Оригиналните струват над 40лв. Че сменяме марки, си го знаем. Ако не беше така, нямаше да имаме 25 годишни крави или 15 годишни овце, и представете си – всичките те са любимките на фермера. Причините за тези смени, няма да коментираме сега.
Какво се прави в Европа за да не се правят фокуси.

Ирландия: Влиза в сила от 1.10.2018 г, задължителна електронната идентификация на всички овце.  Няма никакво значение, че предназначението на животното е за клане.
Агнета под 12-месечна възраст, които се придвижват директно до кланицата от стопанството, се изисква да бъдат идентифицирани с един електронен етикет. Ще има еднократна мярка за подкрепа,  максимум до 50 евро за първите закупени марки. Причината за това на пръв поглед е друга, но тя е пряко свързана с фокусите – “Тази мярка ще опрости системата за маркиране на овцете, и значително ще намали изискванията за съхранение на документацията за овцевъдите, които предвижват овцете до тържищата, кланиците и центровете за събиране на износ”.

Румъния: Две напред, една назад. След маркирането с електронни марки и болуси, Румъния прави крачка назад. Връща татуировъчните номера при овцете. След правителствено решение, всички животновъди отглеждащи овце, ще трябва да номерират, чрез татуировка овцете си,  за да продължат да получават финансова подкрепа. Властите твърдят, че мярката ще бъде допълнителен механизъм за идентификация на животните. Освен вече съществуващите ушни марки, трябва да се сложат и татуировъчни номера, за да може при загубване на ушните марки, най-вече в големите стада, да има проследяемост.  Въпреки това, се   смята, че решението за татуиране на овцете, е главно  да спре измамата със субсидиите, които някои от животновъди вземат  по няколко пъти,  за едно и също животно.

България: И при нас се сменят марки, това не е никаква тайна. По същия начин, както в Румъния, имаме случаи едно и също животно да бъде представено на комисията с различни номера по няколко пъти. В този си аспект се използват  всички възможни начини за надхитряване. Имаме случай и на боядисването с боя за обувки номерата върху конете. Разбира се, идва и съответния отговор от проверяващите – снимки, изненадващи проверки, новата Наредба за идентификация с болуси и електронни марки. Разбира се, фермерите имат и своите оправдания – не работещ екарисаж, отдалеченост или липса на  ветеринарен лекар, затруднения при изписване на животните и куп други причини. По същия начин стой въпросът  с идентификацията на новородените животни. Ами по документи плодовитостта ни е сигурно под 50%.

Всъщност, независимо от взетите правилни мерки за прекратяване на фокусите, играта на котка и мишка продължава. Вероятно мишката ще попадне в капана примамена от поставения там обяд.

Очаквайте – как в Холандия фермерите правят фокуси.

Говедовъд.ею

Илюзионисти – (фокусник, факир) е артист, демонстриращ фокуси, основаващи се на различни физически и психологически явления и подсъзнателни заблуждения. По исторически причини илюзионистите се наричат магове или магьосници.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here