Конференция на тема „Хуманно отношение към животните по време на транспортиране“ , София, 24.04.2018 г.- Регламент (ЕС) №1/2005

0

На 24.04.2018 г. в НДК, гр. София се проведе конференция на тема „Хуманно отношение към животните по време на тяхното транспортиране“. Темата е заложена в приоритетите на Българското Председателство и подкрепена от ЕК. На конференцията присъстваха представители от Европейската Комисия (ЕК), държави членки на Европейския съюз (ДЧ), Международното бюро по епизоотии (OIE), Службата по храните и ветеринарните въпроси в Грейндж/Ирландия, Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), ветеринарни инспектори от граничен инспекционен пункт „Капитан Андреево“ и други.

През територията на страната ни, преминават изключително много камиони с пратки живи животни с произход Европейски съюз и с крайна дестинация (място на заминаване) – трети страни (Турция, Иран, Ирак и други). ГИП Капитан Андреево е втория по големина инспекционен пункт по суша, със засилен трафик на камиони от целия Европейски съюз към Турция и с изключително отговорни задачи към официалните ветеринарни лекари, които работят там.

Хуманното отношение към животните по време на тяхното транспортиране е тема, която е водеща в Платформата за хуманно отношение. Целта на всички заинтересовани страни е да се сведе до минимум излишното страдание и изтощение на животните.

Някои от присъстващи споделиха, че  нямат отговор от Турция по какъвто и да било въпрос и липсва комуникация. Турските ветеринарни власти нямат желание да участват и в работните групи, които се провеждат в Грейндж и Брюксел, при условие че участват в Платформата на OIE  за хуманно отношение към животните и са страна подписала Конвенцията за защита на животните.

България се явява последна изходна точка на ЕС за напускащите транспортни средства превозващи живи животни. В случаите, когато ветеринарните гранични инспектори на един от двата пункта Капитан Андреево/Капъкуле установят дадено несъответствие (претоварване на животните, недостатъчно място, липса или неточно попълнени документи съпровождащи пратката, наранени или умрели животни, описа на животните се разминава с наличните в момента животни и много други) те са задължени да задържат пратката с живи животни до изясняване на случая, съгласно действащото законодателство. Това обаче не е само проблем на България, а на целия ЕС и ДЧ, заедно с ЕК и всички заинтересовани страни (превозвачи, официални ветеринарни лекари издаващи сертификатите за пътуване и подписване на дневниците за пътуване, собственици на контролни пунктове (регламентирани места за 24 ч. почивка на животните) трябва да работят в една насока, а именно за намаляване страданието и изтощението на животните.

Обединеното Кралство поискаха от ЕК да се помисли за преразглеждане на законодателството и актуализация на Регламент 1/2005. Германия подкрепи ОК и призова присъстващите за синхронизация на законодателството, всички да работят по едни и същи правила, такива, че да се намали до минимум страданието на животните. Освен това Германия и Холандия смятат, че транспортирането на живи животни трябва да бъде преустановено през летните месеци, защото тогава има най-много декларирани случаи на изтощени и умрели животни.

Отговорността на превозвачите е голяма и съгласно Регламент 1/2005/ЕС те са лицата, които са длъжни да гарантират спазването на изискванията за хуманното отношение по време на транспортиране.

 Заключение:

Ø  Добра комуникация между държавите членки;
Ø  Тясно сътрудничество между отделните институции;
Ø  Помощ и подкрепа от ЕК;
Ø  Синхронизация на законодателството;
Ø  Еднакви правила за всички;
Ø  Обмяна и разпространение на добри практики и ръководства;
Ø  Ясни и конкретни препоръки с лесни за изпълнение практични приложения;
Ø  По-чести срещи на контактните точки;
Ø  Обща и единна кауза – намаляване и свеждане до минимум излишното страдание на животните по време на тяхното транспортиране.

 

Изготвил:
д-р Силвия Пеева, главен експерт в дирекция КРОКЦ, ЦОРХВ
10.05.2018 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР